Eindejaarstips 2021

Tips voor de IB-ondernemer Betaal uw aanslag inkomstenbelasting op tijd U dient uw aanslag inkomstenbelasting op tijd te betalen, anders moet u invorderingsrente betalen. Heeft u niet genoeg liquiditeit? Vraag dan uitstel van betaling of om een betalingsregeling. De mogelijkheid om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis te vragen is per 1 oktober […]

Onvolledige of onjuiste btw-aangifte

Btw-aangifte in het jaar corrigeren in eerstvolgende aangifte of voor 1 april van het opvolgende jaar? Heeft u in een jaar, bijvoorbeeld 2021, over een tijdvak onvolledig of onjuist btw-aangifte gedaan, dan kan dat hersteld worden met een gecorrigeerde btw-aangifte (suppletie genoemd). Onvolledige of onjuiste btw-aangifte Zodra u constateert dat een btw-aangifte over een tijdvak van […]

Gewone betalingsregels belastingen weer van kracht

Eind september 2021 is de Belastingdienst begonnen met het versturen van vooraankondigingen dat de invorderingsmaatregelen weer zijn opgestart. De Belastingdienst heeft in de planning staan om: vanaf begin oktober 2021 de betalingsherinneringen te versturen; vanaf begin november 2021 de aanmaningen te versturen; en vanaf begin januari 2022 de dwangbevelen te versturen. Dit geldt alleen voor […]

Prinsjesdag – Belastingplan 2022

In het pakket Belastingplan 2022 staan dit jaar voornamelijk kleine(re) wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd, met name op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven. Bijgaand de belangrijkste wijzigingen voor de MKB-ondernemer. Zelfstandigenaftrek daalt verder. In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de […]

Eindejaarstips 2020

Tips voor de BV/IB-ondernemer Geen omkijken naar corona-tegemoetkomingen Heeft u een eenmalige uitkering gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)? Of een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan hoeft u geen rekening te houden met eventuele belastingen op deze tegemoetkomingen. Deze tegemoetkomingen zijn namelijk onbelast. Vraag uitstel van betaling aan Bent u […]

Belastingplan 2021 – de belangrijkste maatregelen op een rij

Op Prinsjesdag 2020 zijn de miljoenennota en het belastingpakket voor 2021 bekendgemaakt. Bijgaand de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2021 en de aanvullende wetsvoorstellen voor het MKB op een rij: CORONACRISIS Coronareserve. Onder voorwaarden is al goedgekeurd dat belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting voor het coronagerelateerde verlies dat zich naar verwachting in het boekjaar 2020 voordoet, al in het […]

Wat te regelen voor (belastingvrije) uitbetaling kindsdelen?

Wanneer mogen de kindsdelen worden uitbetaald door de langstlevende echtgenoot? Wat kan er in een testament worden geregeld? Hoe werkt dit fiscaal? Wat is goed om te checken? Onlangs bij de rechter… Alles naar de langstlevende echtgenoot. 20 jaar geleden is de vader van Thea overleden. Hij had een testament gemaakt op basis waarvan hij zijn gehele nalatenschap […]

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling vanaf 2020

Het kabinet heeft onlangs besloten om vanaf 2020 de werkkostenregeling te verruimen. Momenteel mag een werkgever tot 1,2% van de totale fiscale loonsom onbelast aan zijn werknemers verstrekken of vergoeden. Dit betreft de vrije ruimte. Overige onbelaste, vrijgestelde vergoedingen, zoals reiskosten, een telefoon of opleidingskosten, kunnen daarbovenop verstrekt worden. Vanaf 2020 wordt het percentage van […]