Vanaf 2023 mag u als dga niet te veel schulden hebben bij uw BV. Dat geldt niet voor de financiering van uw eigen woning. Maar hoe zit het met de financiering van de woning van een kind of kleinkind en wat zijn de mogelijkheden nog vanaf 2023?

 

Excessief lenen bij eigen BV aangepakt
Vanaf 2023 krijgen dga’s hoogstwaarschijnlijk te maken met de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. In het kort bepaalt deze wet dat u als dga niet meer dan € 700.000 schuld bij uw BV mag hebben. Over het meerdere betaalt u in box 2 26,90% (tarief 2022) belasting. Daarnaast mag u wel bij uw BV een hypothecaire lening afsluiten voor een eigen woning.

Grens geldt ook voor uw (klein)kind

Verbonden personen
De grens voor wat betreft lenen bij uw BV geldt ook voor verbonden personen. Dit zijn de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en heeft in de praktijk vooral betrekking op uw kinderen en kleinkinderen. Ook zij mogen maar maximaal € 700.000 bij uw BV lenen. Lenen ze meer, dan is dit bij hen belast als ze zelf een aanmerkelijk belang in uw BV (minimaal 5% van de aandelen) hebben. Hebben ze dit niet, dan zijn de aanmerkelijkbelanghouders de klos. Meestal bent u dat dus. Pas dus op met te grote leningen aan uw kinderen.

Uitzondering voor eigenwoninglening
Het valt voor kinderen tegenwoordig niet mee om als starter op de woningmarkt een geschikte woning te vinden en deze gefinancierd te krijgen. Gelukkig bevat het wetsvoorstel over excessief lenen bij de eigen BV, net als voor u, ook voor uw (klein)kinderen een vrijstelling voor een hypothecaire lening ten behoeve van een eigen woning.

Voorwaarden voor fiscale renteaftrek
Houd er rekening mee dat deze lening van de BV wel moet voldoen aan de voorwaarden voor aftrek van de rente in box 1. Dit betekent onder meer dat de lening minimaal lineair of annuïtair in 30 jaar moet worden afgelost. Als er niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, vervalt niet alleen de renteaftrek, maar wordt de lening van de BV dus ook niet vrijgesteld en kan belastingheffing het gevolg zijn. Omdat uw BV geen reguliere geldverstrekker is, gelden er bovendien extra voorwaarden omtrent het verstrekken van informatie aan de Belastingdienst over de lening, zoals de rentevoet.

Voordelen
Een lening via uw BV kent voor beide partijen tal van voordelen. Zo kan uw kind makkelijker een lening krijgen tegen betere voorwaarden en met minder extra kosten. U helpt bovendien uw kind aan woonruimte, terwijl uw BV een redelijk rendement haalt op een investering met weinig risico.
Bij een hoger risico kan uw BV ook iets meer rente vragen en kunt u dit privé eventueel (deels) weer terugschenken aan uw kind.

Extra voorwaarde vanaf 2023
Voor nieuwe eigenwoningleningen geldt vanaf 2023 dat er een recht van hypotheek moet zijn gevestigd bij de BV.
Voor eigenwoningleningen die op 31 december 2022 al bestaan, geldt deze voorwaarde niet. Zou u deze voorwaarde willen omzeilen, dan moet de lening dus nog dit jaar afgesloten worden.

Zakelijkheid blijft
Ook onder het nieuwe wetsvoorstel blijft de zakelijkheid van een verstrekte lening overeind. Zorg er dus voor dat verstrekte leningen goed worden vastgelegd, inclusief voorwaarden, rentebetalingen en onderpanden. Zo voorkomt u dat een onzakelijke lening als uitdeling aan u als dga wordt aangemerkt.

Overigens staat op datum van dit artikel het wetsvoorstel nog niet definitief vast en kan dit dus nog wijzigen.