Bij het inrichten van uw boekhouding houden we rekening met alle bedrijfsspecifieke factoren waar uw bedrijf mee te maken heeft. Als uw boekhouding overzichtelijk opgezet is dan heeft u optimale managementinformatie zodat u een adequaat en slagvaardig beleid kunt voeren. Prooy Accountancy verstrekt u tussentijds duidelijke overzichten. Op basis van deze periodieke overzichten kunt u tijdig uw bedrijfsvoering bijsturen. Voor ons is het voeren van een boekhouding veel méér dan een registratie van gegevens. Uw boekhouding beschouwen wij als een kompas die richting geeft aan uw bedrijfsvoering.