Loontegemoetkoming jeugd-LIV

Als u jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar in dienst heeft die het minimumjeugdloon verdienen, dan heeft u, indien u voldoet aan de voorwaarden, recht op de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV).
U heeft als werkgever recht op het jeugd-LIV als uw werknemer voldoet aan vier voorwaarden:
– hij is verzekerd voor een of meer werknemers­verzekeringen;
– hij geniet loon uit tegenwoordige arbeid in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 tot en met 6 van de Ziektewet;
– hij is op 31 december van het voorgaande kalenderjaar: 18, 19 of 20 jaar oud;
– hij heeft een gemiddeld uurloon dat binnen de uurloongrenzen van het desbetreffende kalen­der­jaar valt.

Voor het jeugd-LIV 2021 gelden de hiernavolgende uurloongrenzen.

Leeftijd op 31 december 2020 Gemiddeld uurloon in 2021 is minimaal Gemiddeld uurloon in 2021 is lager dan
20 jaar € 8,43 € 10,48
19 jaar € 6,32 € 9,38
18 jaar € 5,27 € 7,04

Hoogte jeugd-LIV 2021

Leeftijd op 31 december 2020 Per werknemer per verloond uur (2021) Maximaal per werknemer per jaar (2021)
20 jaar € 0,30 € 613,60
19 jaar € 0,08 € 166,40
18 jaar € 0,07 € 135,20

Als u in aanmerking komt voor het jeugd-LIV, dan ontvangt u hiervan automatisch een bericht van het UWV. U hoeft het jeugd-LIV dus niet aan te vragen. Het UWV stelt op basis van de verloonde uren in uw aangiften loonheffingen en eventuele correcties vast voor welke werknemers het recht bestaat op jeugd-LIV.

2021 herstellen tot en met 1 mei 2022

Jeugd-LIV 2021 wel checken

Indien u recht heeft op het jeugd-LIV 2021, dan heeft u voor 15 maart 2022 van het UWV een voorlopige berekening jeugd-LIV 2021 ontvangen. Het UWV heeft deze voorlopige berekening opgesteld aan de hand van de aangiften loonheffingen (rubriek verloonde uren) en de correcties die u over 2021 tot en met 31 januari 2022 heeft ingediend. Het is zaak dat u de voorlopige berekening goed controleert. Verzorgt uw adviseur de loonheffingen, geef hem dan een kopie van de voorlopige berekening.
Heeft u een fout gemaakt in de aangiften loonheffingen 2021, bijv. omdat u de rubriek verloonde uren niet juist heeft ingevuld, dan kunt u dit nog herstellen tot en met 1 mei 2022 door een correctiebericht in te dienen bij de Belastingdienst. Doet u dit niet of bent u te laat, dan loopt u het jeugd-LIV 2021 deels of in zijn geheel mis. Heeft u de loonaangiften 2021 wel juist ingevuld, maar klopt de voorlopige berekening niet of heeft u geen voorlopige berekening jeugd-LIV 2021 ontvangen, terwijl u wel van mening bent dat u hier recht op heeft, dan kunt u bellen naar de UWV Telefoon Werkgevers: (088) 898 92 95. Het jeugd-LIV over het jaar 2021 wordt uiterlijk op 12 september 2022 door de Belastingdienst betaald.