Eindejaarstips 2023

  Tips voor ondernemers in de inkomstenbelasting Wel of geen ondernemer voor de inkomstenbelasting Bent u dit jaar gestart met uw onderneming, ga dan na of u wel of niet als ondernemer wordt aangemerkt voor de inkomstenbelasting. Hierbij let de Belastingdienst bijvoorbeeld op: Bepaalt u zelf hoe u uw werk doet? Stelt u zelf uw […]

11.10.2023 Werken met zzp’ers

Bij het inhuren van een zzp’er kan er gebruik worden gemaakt van een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2024 vervalt de goedkeuring voor een veelgebruikte modelovereenkomst. Iemand als zzp’er inhuren terwijl er achteraf sprake is van werknemerschap, kan leiden tot een forse naheffing door de Belastingdienst. Het is daarom belangrijk om […]

Prinsjesdagspecial 2023 20-9-2023

Het pakket Belastingplan 2024 bevat volgens het kabinet noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Dit jaar staat in het teken van het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de klimaatdoelen te halen. Deze Prinsjesdagspecial biedt een handzaam overzicht van de aangekondigde […]

20-09-2023 Belastingplan 2024: de belangrijkste voorstellen voor de MKB-ondernemer

Op Prinsjesdag 2023 is het belastingpakket voor 2024 bekendgemaakt. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd. We zetten de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2024 en de aanvullende wetsvoorstellen voor het MKB voor u op een rij. ONDERNEMINGEN Investeringsfaciliteiten. De Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil) worden verlengd tot en met 31 december 2028. Het percentage van de EIA […]

13.9.2023 Identificatie afnemer essentieel voor verleggingsregeling BTW

Als u de verleggingsregeling voor de btw wilt toepassen, moet u dit vermelden op uw factuur. Ook moet het btw-identificatienummer van de afnemer vermeld worden. Doet u dit niet of blijkt dit nummer onjuist, dan kan dit fiscaal grote gevolgen hebben.   De Nederlandse onderneming controleert een btw-nummer online (dit kan via het VIES-systeem, zie https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation ). […]

13-09-2023 Bonus met beleid

Als u een bonus uitkeert, houdt niet iedere werknemer hier evenveel aan over. Dit heeft, naast het belastingtarief, ook andere oorzaken. Hoe zorgt u ervoor dat een bonus netto zo veel mogelijk oplevert en wat zijn anders de alternatieven? Omdat goed personeel schaars is, zou u uw betere werknemer best wat extra willen geven. Een bonus […]

31.08.2023 Excessief lenen uit uw eigen BV

Sinds 1 januari 2023 is het lenen uit de eigen BV sterk beperkt. Hierdoor mag u niet meer dan € 700.000 aan leningen opnemen. Gelukkig is hieraan op een aantal manieren een mouw te passen.   Maximaal € 700.000. Sinds 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap van kracht. Deze komt er in het kort op […]