Uitbreiding coronasteun: NOW komt terug, verhoging TVL en langer belastinguitstel

26 november 2021   Vanwege de grote gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen voor ondernemers en werkenden breidt het kabinet het steunpakket fors uit. Zo keert onder anderen de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de TVL. Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Met de uitbreiding van het steunpakket is bijna 2,2 miljard […]

Tot en met 27.03.2022 de tijd: voldoe voor deze datum aan regels UBO-register

Sinds 27.09.2020 moeten belanghebbenden in een onderneming verplicht ingeschreven zijn in het UBO-register. U heeft nog tot en met 27.03.2022 de tijd, maar vergeet het niet. Op grond van de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), moet sinds 27 september 2020 iedere UBO (Ultimate Beneficial […]

Jubelton blijft voorlopig bestaan 03-11-2021

Schenkingsvrijstelling eigen woning. Staatssecretaris Vijlbrief heeft vragen beantwoord over de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel bekend als de ‘jubelton’. Via deze regeling kan er kort gezegd een bedrag van € 105.302 onbelast worden geschonken, mits dit wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een eigen woning dan wel voor het aflossen van de hypotheek […]

Eindejaarstips 2021

Tips voor de IB-ondernemer Betaal uw aanslag inkomstenbelasting op tijd U dient uw aanslag inkomstenbelasting op tijd te betalen, anders moet u invorderingsrente betalen. Heeft u niet genoeg liquiditeit? Vraag dan uitstel van betaling of om een betalingsregeling. De mogelijkheid om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis te vragen is per 1 oktober […]

Onvolledige of onjuiste btw-aangifte

Btw-aangifte in het jaar corrigeren in eerstvolgende aangifte of voor 1 april van het opvolgende jaar? Heeft u in een jaar, bijvoorbeeld 2021, over een tijdvak onvolledig of onjuist btw-aangifte gedaan, dan kan dat hersteld worden met een gecorrigeerde btw-aangifte (suppletie genoemd). Onvolledige of onjuiste btw-aangifte Zodra u constateert dat een btw-aangifte over een tijdvak van […]

Gewone betalingsregels belastingen weer van kracht

Eind september 2021 is de Belastingdienst begonnen met het versturen van vooraankondigingen dat de invorderingsmaatregelen weer zijn opgestart. De Belastingdienst heeft in de planning staan om: vanaf begin oktober 2021 de betalingsherinneringen te versturen; vanaf begin november 2021 de aanmaningen te versturen; en vanaf begin januari 2022 de dwangbevelen te versturen. Dit geldt alleen voor […]

Prinsjesdag – Belastingplan 2022

In het pakket Belastingplan 2022 staan dit jaar voornamelijk kleine(re) wijzigingen waarmee het belastingstelsel wordt verbeterd, met name op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven. Bijgaand de belangrijkste wijzigingen voor de MKB-ondernemer. Zelfstandigenaftrek daalt verder. In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de […]