Heeft u medewerkers in dienst. dan kan Prooy Accountancy voor uw onderneming de volledige salaris- en loonadministratie verzorgen, inclusief de aangiften loonbelasting. Wij nemen u graag de papierwinkel uit handen.

Hierbij houden we uiteraard rekening met de bepalingen van de CAO die op uw branche van toepassing is. U krijgt van ons loonkostenberekeningen die u inzicht geven in uw werkelijke personeelskosten.