Tijdelijke wijziging Leidraad Invordering.

De maximale termijn van een reguliere betalingsregeling bij de Belastingdienst is twaalf maanden, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. Nu de invordering van openstaande belastingschulden weer is opgestart, blijkt dat sommige ondernemers niet in aanmerking kunnen komen voor deze reguliere betalingsregeling. Dit vindt de staatssecretaris niet wenselijk. Daarom heeft hij besloten om tijdelijk toe te staan dat de ontvanger een betalingsregeling kan toekennen voor een maximale looptijd van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum waarop de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat.

Met ingang van 1 april 2022. Deze goedkeuring geldt voor alle verzoeken om uitstel van betaling die ondernemers tot en met 30 september 2022 indienen, ook als verzoeken reeds voor 1 april 2022 zijn ingediend en de Belastingdienst daar nog niet op heeft geantwoord.

De staatssecretaris heeft tijdelijk betalingsuitstel mogelijk gemaakt voor maximaal twaalf maanden. Dit betreft niet het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.