Prooy Accountancy besteedt veel aandacht aan de manier waarop u de jaarrekening (“balans en winst- en verliesrekening”) presenteert. Wij toetsen uw jaarrekening aan de wettelijke en fiscale eisen. In de presentatie van de jaarcijfers vinden we het belangrijk om een duidelijk inzicht te geven in balansposities, liquiditeitsontwikkelingen en bedrijfsresultaten. Daarbij vergelijken we recente gegevens met uw bedrijfsgegevens uit voorgaande jaren, waardoor we trends kunnen signaleren. Tevens toetsen wij uw resultaten aan bekende branchecijfers.