31.08.2023 De turboliquidatie

Heeft u een BV die geen activiteiten meer verricht en ook geen baten meer heeft, dan kon u deze eenvoudig via een turboliquidatie ontbinden. Dit is per 1 juli 2023 veranderd! Ontbinding van een BV Een BV kan op twee manieren ontbonden worden: via de reguliere procedure of middels een turboliquidatie. In beide gevallen is er […]

23.08.2023 Belastingrente omhoog naar 6%

Sinds 1 juli 2023 is de belastingrente verhoogd. Het percentage voor de belastingrente is voor alle belastingen, behalve voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting waarvoor een ander percentage geldt, omhoog gegaan van 4 naar 6%. Een flinke verhoging. Belastingrente betaalt u als de Belastingdienst uw aangifte nog niet kan vaststellen, omdat u bijv. te laat aangifte […]

6-6-2023 Urencriterium

Om als ondernemer in de inkomstenbelasting in aanmerking te komen voor een aantal ondernemersfaciliteiten, moet u voldoende uren in uw onderneming werken. U kunt dat bewijzen aan de hand van een urenstaat. Volgens Rechtbank Noord-Holland mag deze urenstaat ook achteraf opgesteld zijn, mits deze maar voldoende gedetailleerd is. Als ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals eenmanszaken, maatschappen […]

Eindejaarstips 2022

Tips voor ondernemers in de inkomstenbelasting Controleer uw urenadministratie U kunt als IB-ondernemer in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek indien u voldoet aan het urencriterium (o.a. zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek); daarnaast kunt u (dit jaar voor het laatst) toevoegen aan de oudedagsreserve. Om aan het urencriterium te voldoen, dient u in beginsel in het kalenderjaar […]

13.06.2022 Ruimere betalingsregeling bij Belastingdienst

Tijdelijke wijziging Leidraad Invordering. De maximale termijn van een reguliere betalingsregeling bij de Belastingdienst is twaalf maanden, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. Nu de invordering van openstaande belastingschulden weer is opgestart, blijkt dat sommige ondernemers niet in aanmerking kunnen komen voor deze reguliere betalingsregeling. Dit vindt de staatssecretaris niet wenselijk. Daarom heeft […]

16-5-2022 Bescheiden van bedrijf bewaren of vernietigen?

Wettelijk bent u verplicht om bescheiden en andere gegevensdragers die (fiscaal) relevant kunnen zijn, zeven jaar te bewaren. Dat betreft dan met name de primaire administratie, zoals het grootboek en de vastlegging van debiteuren, crediteuren, in- en verkoop, voorraad en loonadministratie. Hier zijn echter uitzonderingen op. Soms, met name bij onroerendgoedtransacties, is het zaak die […]