Het is mogelijk om de kosten van hun studie fiscaal onbelast aan uw kinderen te vergoeden. Uw kind moet dan werknemer van uw BV worden. Dit betekent dat hij op de loonlijst komt te staan en maandelijks een salaris zal ontvangen uit uw BV. Deze kosten zijn uiteraard voor uw BV aftrekbaar. Als het salaris niet te hoog is, kan dit bovendien volledig onbelast worden ontvangen door uw kind. Dit hangt samen met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Hierop heeft iedere werknemer recht, dus ook uw kind.

Er moet wel enige realiteitswaarde in deze arbeidsverhouding zitten. Uw kind moet dus wel degelijk werkzaamheden voor uw BV verrichten. Ondersteuning bij uw sociale media is wellicht een goede optie.

U mag uw kind een behoorlijk salaris per uur geven, daaraan zitten (nagenoeg) geen grenzen. Dit betekent dus dat uw kind met een paar uur per week bij uw BV werken, zelf kan voorzien in zijn inkomen en zodoende ook zelf zijn studentenkamer en levensonderhoud kan betalen.

Heeft deze bijbaan gevolgen voor het recht op studiefinanciering of kinderbijslag? Voor de studiefinanciering geldt op dit moment dat de bijverdiengrens van toepassing is bij:

·         mbo’ers onder de 18 jaar met een studentenreisproduct;

·         mbo’ers vanaf 18 jaar die studiefinanciering ontvangen;

·         hbo’ers en wo’ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel voor het hoger onderwijs.

Voor deze studenten geldt dat zij in 2023 maximaal € 16.121,60 bruto mogen bijverdienen zonder consequenties voor hun studiefinanciering of reisproduct. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Onlangs is besloten tot invoering van de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs. Deze wet schrapt de bijverdiengrens voor mbo-studenten per 2024. Voor de kinderbijslag heeft het bijverdienen geen effect. Sinds 1 januari 2020 mag een kind onbeperkt bijverdienen.

Dankzij het bij de BV aftrekbare salaris kan uw kind nu de kosten van studie en kamerhuur (voor een groter deel) zelf ophoesten. Dat is een fiscaal voordelige route. Maar daar houdt het niet mee op. U kunt er namelijk voor kiezen om de studiekosten van uw werknemer/kind onbelast te vergoeden.

Binnen de werkkostenregeling is het mogelijk om belastingvrij de opleiding en scholing van uw werknemer te vergoeden. Denk hierbij dus aan het collegegeld, maar ook aan de kosten van boeken. Deze kosten mag u zonder belastingheffing voor rekening van de BV laten komen. Er moet wel een kans bestaan dat deze kosten gaan zorgen voor inkomen voor uw werknemer. Dit zal met een studie aan een Nederlandse onderwijsinstelling geen probleem zijn.

Houd de hoogte van het salaris en de vergoedingen binnen het redelijke, zodat u op eventuele vragen van de Belastingdienst een goede toelichting kunt geven.