Dien de suppletie btw 2023 voor 1 april 2024 in

Als achteraf blijkt dat er te weinig btw is afgedragen of juist te veel btw is betaald, dan moet dit zo snel mogelijk gecorrigeerd worden met een btw-suppletieaangifte.

Corrigeren via een btw-suppletieaangifte. Ingeval er geconstateerd wordt dat een btw-aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig is gedaan, moet u als btw-ondernemer bij wijze van een btw-suppletieaangifte alsnog de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekken. Vaak wordt dit bijv. geconstateerd bij het opmaken van de jaarrekening. Tip.  U moet voor de suppletie het formulier Suppletie omzetbelasting gebruiken. Dit is te vinden op de website van de Belastingdienst via Inloggen voor ondernemers.

Nog niet betalen. De ingediende btw-suppletieaangifte leidt tot een naheffingsaanslag of deze wordt behandeld als een ambtshalve verzoek om teruggaaf. Het verschuldigde bedrag hoeft pas na ontvangst van de naheffingsaanslag te worden betaald.

Voor 1 april, geen belastingrente. Als er voor 1 april van het opvolgende jaar vrijwillig een correctie voor te weinig aangegeven btw in het jaar daarvoor wordt gedaan, dan hoeft u geen belastingrente te betalen. Let op.  De belastingrente is met ingang van 2024 maar liefst 7,5%.

Geen verzuimboetes meer. Wettelijk gezien bedraagt de boete bij een vrijwillige verbetering 5%, met een maximum van € 5.514. Als het te betalen btw-bedrag als gevolg van de suppletie niet hoger is dan € 20.000 of 10% van de eerder per saldo betaalde of terugontvangen btw over dat tijdvak, wordt er geen boete opgelegd. Tip.  Sinds juni 2023 worden er door de Belastingdienst geen verzuimboetes meer opgelegd bij het opleggen van naheffingsaanslagen als gevolg van vrijwillige verbeteringen. Dit is het gevolg van rechtspraak van de Hoge Raad, waarin is bepaald dat informatie die een ondernemer verstrekt op grond van een wettelijke mededelingsplicht, niet gebruikt mag worden als motivatie voor het opleggen van een boete.

Correctie minder dan € 1.000. Als de btw-correctie lager is dan € 1.000 (positief of negatief), hoeft u niet te suppleren maar kunt u de correctie verwerken in de eerstvolgende reguliere btw-aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag krijgt.

Als u voor 1 april 2024 een suppletieaangifte indient voor de te weinig aangegeven btw in 2023, betaalt u geen belastingrente. U moet de suppletie digitaal indienen.