De belastingtarieven in box 2 gaan in 2024 op de schop. Daardoor kan het in sommige gevallen aantrekkelijk zijn om nog in 2023 dividend uit te keren.

TarievenOp dit moment is het belastingtarief in box 2 26,9%. Dit betekent dat u dit percentage aan belasting verschuldigd bent als u vanuit uw BV dividend aan u privé uitkeert. Met ingang van 2024 gaat dit veranderen. Vanaf komend jaar zal er een tarief van 24,5% gelden voor dividenduitkeringen tot € 67.000 (voor fiscaal partners tot € 134.000). Daarboven bent u 33% inkomstenbelasting verschuldigd.

Profiteren lager tariefDeze wijziging maakt de timing van uitkering van dividend belangrijk. Als u een uitkering wilt doen tot een bedrag van € 134.000 en u heeft een fiscaal partner, dan kunt u in de regel beter wachten tot 2024. U kunt dan immers profiteren van een tarief van 24,5% in plaats van 26,9%. Concreet levert u dit een voordeel op van € 3.216. Bovendien maakt het uitgekeerde vermogen dan geen onderdeel uit van uw box 3-vermogen in 2024 (peildatum 1 januari 2024).

Naar voren halenBij hogere uitkeringen is het vaak verstandig deze (deels) naar voren te halen. Stel, u bent voornemens om € 350.000 uit te keren. Dan zou de beste optie zijn om € 134.000 in 2024 uit te keren en zo maximaal te profiteren van het lage tarief. Het verschil ad € 216.000 zou dan in 2023 kunnen worden uitgekeerd om te voorkomen dat hierover 33% inkomstenbelasting is verschuldigd. Dit laatste levert u dan een voordeel op van € 13.176 aan box 2-heffing. Voor het doen van een dividenduitkering moet uw BV over voldoende vrij uitkeerbare reserves beschikken. U moet dit voorafgaand aan een dividenduitkering vaststellen. Zo voorkomt u dat u achteraf aansprakelijk kunt worden gesteld voor een eventueel tekort. Een dividenduitkering in 2023 kan ertoe leiden dat de box 3-heffing in 2024 toeneemt. Het tarief in box 3 bedraagt in 2024 maar liefst 36%.

LenenOok de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap speelt hierbij een rol. Als u meer dan € 700.000 (2023) bij uw BV heeft geleend, moet u over het meerdere eind 2023 belasting betalen in box 2. Voor 2024 geldt er (waarschijnlijk) een grens van € 500.000. Dit betekent dat het bij forse overschrijdingen waarschijnlijk voordeliger is om in 2023 een dusdanig bedrag aan dividend uit te keren, zodat de heffing in 2024 beperkt blijft tot het laagste tarief.