Eindejaarstips 2018

Aan het eind van het jaar is het van belang om uw onderneming goed voor te bereiden op het nieuwe jaar. In het belastingplan 2019 kon u al vinden wat er voor u gaat veranderen komend jaar. Door middel van de eindejaarstips kunt u in 2018 nog de juiste keuzes maken voordat het nieuwe jaar begint. […]

Optimaal gebruik van vrijstellingen door opstellen testament

Bij het overlijden van een aandeelhouder kan de nalatenschap op verschillende manieren verdeeld worden over de erfgenamen. De verdeling hiervan kan grote gevolgen hebben op het belastingbedrag dat betaald moet worden door de erfgenamen. De wetgever heeft echter een aantal vrijstellingen opgenomen voor bedrijfsopvolging wat een uitkomst kan zijn maar deze vrijstellingen worden niet automatisch […]

Dividend uitkeren in 2018 of niet?

Verlaging vennootschapsbelasting, verhoging box 2 belasting Vanaf 2019 gaat de vennootschapsbelasting omlaag. De directeur-grootaandeelhouder betaald in box 2 echter meer belasting, ook over al gerealiseerde winst. Is het hierdoor verstandig nu dividend uit te keren of toch niet? In het regeerakkoord zijn een aantal fiscale maatregelen getroffen, waaronder het stapsgewijs verlagen van het tarief van […]

Belastingplan 2019

Wijziging voor alle belastingplichtigen Invoeren tweeschijvenstelsel In de inkomstenbelasting wordt geleidelijk een tweeschijvenstelsel ingevoerd met een basistarief voor het inkomen tot en met € 68.507 en een toptarief voor het inkomen boven € 68.507. In 2021 is het basistarief 37,05 procent. Het nieuwe toptarief komt uit op 49,5 procent. In 2019 wordt het tarief van […]

Kapitaal of (on)zakelijke lening

Op 9 mei 2008 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over vorderingen tussen gelieerde personen. Sinds die uitspraak is er een levendige discussie ontstaan over de fiscale gevolgen van financieren van ondernemingen: vormt het verschaffen van middelen een kapitaalstorting (eigen vermogen) of is het een lening (vreemd vermogen). En als het een lening […]