26-1-2022 Uitspraak Hoge Raad inzake box 3-heffing leidt tot aanslagenstop

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de box 3-heffing. Daaruit werd namelijk duidelijk dat de huidige box 3-heffing niet houdbaar is. Dit heeft gevolgen voor belastingplichtigen die in het verleden hiertegen bezwaar hebben aangetekend. Maar ook voor de toekomst is dit van belang. De Belastingdienst zal voorlopig geen aanslagen opleggen waarin de […]

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER – 30.11.2021 Nog in 2021 onbelaste bonus uitkeren

De werkkostenregeling biedt de mogelijkheid om een leuke bonus onbelast uit te keren aan uzelf als dga of aan uw werknemers.   Vrije ruimte. De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle beloningsbestanddelen belast zijn. Vervolgens zijn er tal van uitzonderingen. Zo kennen we nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen. Daarnaast heeft iedere werkgever een bepaalde vrije ruimte die […]

Winst verdelen over meerdere BV’s

30.11.2021 Het lage vennootschapsbelastingtarief (15%) geldt vanaf 2022 voor winsten tot € 395.000. Het hoge tarief bedraagt in 2022 25,8%. Door te werken met meerdere BV’s kunt u ervoor zorgen dat winsten onder de grens van de laagste schijf blijven.   Belastingtarieven. In 2021 bedraagt het lage tarief voor de vennootschapsbelasting (Vpb) tot een winst van € 245.000, 15%. Over het […]

EINDEJAARSTIP – 30.11.2021 Profiteren van € 1.000 extra schenkingsvrijstelling

Vanwege de coronacrisis is voor 2021 de jaarlijkse vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen aan kinderen verhoogd met een extra bedrag van € 1.000. Daardoor kunnen ouders in 2021 € 6.604 belastingvrij schenken aan hun kinderen. In 2022 wordt de extra verhoging teruggedraaid. Tip 1. Het kan daarom fiscaal interessant zijn om nog in 2021 een schenking aan uw kind(eren) te doen. Tip 2. Wilt u […]

Tot en met 27.03.2022 de tijd: voldoe voor deze datum aan regels UBO-register

Sinds 27.09.2020 moeten belanghebbenden in een onderneming verplicht ingeschreven zijn in het UBO-register. U heeft nog tot en met 27.03.2022 de tijd, maar vergeet het niet. Op grond van de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), moet sinds 27 september 2020 iedere UBO (Ultimate Beneficial […]

Jubelton blijft voorlopig bestaan 03-11-2021

Schenkingsvrijstelling eigen woning. Staatssecretaris Vijlbrief heeft vragen beantwoord over de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel bekend als de ‘jubelton’. Via deze regeling kan er kort gezegd een bedrag van € 105.302 onbelast worden geschonken, mits dit wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een eigen woning dan wel voor het aflossen van de hypotheek […]