Iedere Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV) is verplicht jaarcijfers te publiceren bij de Kamer van Koophandel (KvK). In het Burgerlijk wetboek, boek 2 titel 9 staan de specificaties omtrent de jaarrekening en de te publiceren gegevens. De jaarrekening en de te publiceren gegevens zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Hoe groter het bedrijf hoe meer informatie er verstrekt moet worden.

Categorieën

Voorheen waren er slechts drie verschillende categorieën waarin bedrijven geschaald werden. Dit is vanaf het boekjaar 2016 echter veranderd. Sindsdien zijn er vier categorieën:

  1. Micro
  2. Klein
  3. Middelgroot
  4. Groot

Met de komst van de nieuwe micro categorie veranderen ook de grenzen van de overige drie categorieën. Om te voldoen aan een categorie moet net als voorheen minimaal twee jaar achtereenvolgend aan minimaal twee van de drie criteria.

Micro-entiteit

Als een onderneming zich classificeert als een micro-entiteit is het balanstotaal lager dan €350.000,- de netto-omzet minder dan €700.000,- en zijn er gemiddeld minder dan 10 werknemers. Bij micro-entiteiten zijn bijzonder weinig eisen aan de jaarrekening en de te publiceren jaarcijfers. Er hoeven geen toelichtingen gegeven te worden en de jaarrekening is slechts een balans en beknopte winst- en verliesrekening.

Veranderingen groottevereisten

Voordat een onderneming tegenwoordig als groot wordt geclassificeerd moet het balanstotaal hoger dan €20.000.000,- zijn, de netto-omzet hoger dan €40.000.000 zijn en het werknemers aantal hoger dan 250 zijn. Om geclassificeerd te worden als middelgrote-onderneming moet het balanstotaal hoger dan €6.000.000,- zijn, de netto-omzet hoger dan €12.000.000,- zijn en het werknemers aantal tussen de 50 en 250 zitten.

Elke onderneming die tussen de micro-entiteit en de middelgrote onderneming zit wordt geclassificeerd als kleine onderneming. Door de verhoging van de criteria van (middel)-grote ondernemingen vallen meer bedrijven in de categorie: kleine-onderneming. Het grootste voordeel voor bedrijven die mogelijk voorheen middelgroot waren en nu klein is dat er minder verplichtingen aan verbonden zijn. Zo hoeft een kleine onderneming geen verplichte accountantscontrole te laten uitvoeren en hoeft er ook geen geconsolideerde opgesteld te worden. Ook het aantal informatie dat door een kleine onderneming gepubliceerd moet worden bij de KvK is een stuk minder.