Verlaging vennootschapsbelasting, verhoging box 2 belasting

Vanaf 2019 gaat de vennootschapsbelasting omlaag. De directeur-grootaandeelhouder betaald in box 2 echter meer belasting, ook over al gerealiseerde winst. Is het hierdoor verstandig nu dividend uit te keren of toch niet?

In het regeerakkoord zijn een aantal fiscale maatregelen getroffen, waaronder het stapsgewijs verlagen van het tarief van de vennootschapsbelasting. De belasting in box 2 gaat echter stapsgewijs omhoog. Op het moment dat u als DGA dividend uitkeert of aandelen verkoopt die tot uw aanmerkelijk belang behoren als kost dit meer belasting. Zou u dan nu dit tarief nog laag is snel dividend moeten uitkeren?

Allereerst kent de vennootschapsbelasting tot €200.000,- een belastingtarief van 20%, alles boven de €200.000,- wordt belast met een tarief van 25%. Deze tarieven lopen vanaf 2019 tot 2021 stapsgewijs terug. In het eerste jaar met 1%-punt en het tweede en derde jaar 1,5%-punt. De tarieven vennootschapsbelasting komen daarmee in 2021 uit tot 16% voor de winst tot €200.000,- en 21% voor het meerdere.

Deze maatregelen maken het voeren van een BV aantrekkelijker dan ondernemer zijn in de inkomstenbelasting. Dit wordt tegengegaan door het belastingtarief in box 2, wat momenteel op 25% staat, stapsgewijs te verhogen, in 2020 naar 27,3% en in 2021 naar 28,5%.

Deze maatregel is ook van toepassing op al behaalde winsten, hiervoor is geen overgangsregeling. Deze verhoging van de belasting in box 2 is niet mis, over €100.000,- dividend wordt momenteel €25.000,- belasting betaald en in de nieuwe situatie €28.500,-. Dit houdt in dat u €3.500,-, oftewel 14%, meer belasting moet afdragen. Dit kan voorkomen worden door nu te besluiten zoveel mogelijk winst uit te keren als dividend.

Door dividend uit te keren voor 2020 bespaart u belasting in box 2. Vervolgens is het echter van invloed wat u met het uitgekeerde dividend gaat doen. Bij het besluit het consumptief te besteden voor grote uitgaven, zoals een vakantie, bent u altijd voordeliger uit. Op het moment dat u daar niet voor kiest zijn de effecten verschillend. Dividend opnemen zonder het besteden zorgt voor extra vermogen in box 3.

Afhankelijk van de grootte van uw vermogen, moet u ook hierover in box 3 belasting betalen. Deze belasting vergelijken we met de belasting die u zou moeten betalen als u er niet voor kiest het via dividend uit uw onderneming te halen. Deze te betalen belasting is afhankelijk van het behaalde rendement en bedraagt vanaf het jaar 2021 39,94% (tot € 200.000,-) dan wel 43,515% (> € 200.000,-) van het rendement.

Als u weinig rendement verwacht door weinig risico te nemen en als u momenteel al over veel vermogen beschikt is het voordeliger om te beleggen of sparen via de BV. Het is dan niet aan te raden dividend uit te keren om slechts belasting in box 2 te besparen. Op het moment dat uw rendement toeneemt of als u over minder privévermogen beschikt veranderd dit. Als u niet direct uw rendement consumptief gaat gebruiken moet u bereken of de belastingbesparing in box 2 opweegt tegen de te betalen belasting in box 3.