Dividendbelasting wordt niet afgeschaft

Op 15 oktober 2018 is er een eind gekomen aan de discussie omtrent de dividendbelasting. Er is in de tweede kamer definitief besloten om de dividendbelasting niet af te schaffen. Met het terugdraaien van dit besluit is er ruimte om, in dezelfde categorie als waar de dividendbelasting valt, belastingdruk te verminderen. Deze ruimte zal onder andere worden besteed aan de 30%-regeling voor buitenlandse kenniswerkers. Deze regeling zou met ingang van 2019 worden afgeschaft maar deze afschaffing zal in ieder geval met twee jaar worden uitgesteld.

30%- Regeling

Universiteiten, waar deze regeling veel gebruikt wordt, en andere sectoren waar veel buitenlandse kenniswerkers werkzaam zijn zullen hier veel van profiteren. De 30%-regeling is een maatregel om het fiscaal voordelig te maken om buitenlandse kenniswerkers aan te trekken. Hierbij is het mogelijk om 30% van het salaris belastingvrij uit te keren. Door het terugdraaien van de beslissing om de vennootschapsbelasting af te schaffen maakt de tweede kamer het voor buitenlandse kenniswerkers mogelijk zich voor te bereiden op de versobering van de 30%-regeling.

Versobering 30%-regeling

Veel partijen in de tweede kamer zijn voor het versoberen van de 30%-regeling, enkel de VVD had de versobering niet in haar verkiezingsprogramma opgenomen. Met name linkse partijen vinden de regeling oneerlijk tegen over Nederlandse werknemers, die gewoon over de eerste 30% van hun salaris belasting moeten betalen. Aangezien de afschaffing van de dividendbelasting moest bijdragen aan een positief vestigingsklimaat wil de VVD het vrijgevallen geld ook gebruiken om dit te stimuleren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de coalitiepartijen hebben besloten de versobering van de 30%-regeling uit te stellen met twee jaar.