Btw-aangifte in het jaar corrigeren in eerstvolgende aangifte of voor 1 april van het opvolgende jaar?

Heeft u in een jaar, bijvoorbeeld 2021, over een tijdvak onvolledig of onjuist btw-aangifte gedaan, dan kan dat hersteld worden met een gecorrigeerde btw-aangifte (suppletie genoemd).

Onvolledige of onjuiste btw-aangifte

Zodra u constateert dat een btw-aangifte over een tijdvak van de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig is gedaan, waardoor er te veel of te weinig btw is afgedragen, dient u een suppletieaangifte in te dienen (art. 15 Uitv. Besl. OB 1968).

Let op. U moet dit doen voordat u weet of u redelijkerwijs kon vermoeden dat de inspecteur met de desbetreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of zal worden.

Let op. Als de fiscus een controle heeft aangekondigd, bent u te laat.

€ 1.000-grens.

Als u in een btw-aangifte te veel of te weinig btw heeft aangegeven en als blijkt dat u over het desbetreffende tijdvak € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen, dan hoeft u geen suppletieaangifte te doen. U mag dit dan verrekenen in de eerstvolgende aangifte. Dat geldt voor correcties over dit jaar (2021) en ook voor correcties over de afgelopen vijf jaar. De fout dient dan te worden verwerkt bij de vraag van de btw-aangifte waar het bedrag had moeten worden aangegeven.

Wanneer suppletieaangifte?

Heeft u dit jaar of de afgelopen vijf jaar te weinig of te veel btw aangegeven, dan moet u een suppletieaangifte doen zodra dit leidt tot een te betalen of te ontvangen bedrag van meer dan € 1.000 aan btw. Met een suppletieaangifte kunt u een btw-aangifte over een bepaald tijdvak corrigeren of een btw-aangifte over een heel kalenderjaar of boekjaar corrigeren.

Belastingrente en boetes

Als de suppletie leidt tot een betaling, dan moet u mogelijk belastingrente en een boete betalen.

Geen belastingrente.

U betaalt geen belastingrente (4%) indien:

  • u het suppletieformulier instuurt binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin u de btw moest betalen; of
  • u de te weinig aangegeven btw binnen het jaar corrigeert.

Voor 1 april 2022.

Als u voor 1 april 2022 de suppletieaangifte over het jaar 2021 indient, dan berekent de Belastingdienst geen belastingrente (4%) over de door u nog te betalen btw.

Verzuimboete.

Indien u de suppletieaangifte tijdig indient, kunt u alleen een verzuimboete opgelegd krijgen van 5% van het te betalen btw-bedrag wegens het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde btw met een maximum van € 5.514. U bent geen verzuimboete verschuldigd als:

  • het te betalen btw-bedrag volgens de suppletieaangifte € 20.000 of minder is; of/en
  • het te betalen bedrag van de suppletie minder bedraagt  dan 10% van het bedrag van de belasting die over het tijdvak/de tijdvakken waarop de suppletie(s) betrekking heeft/hebben eerder per saldo is betaald, dan wel terug­ontvangen.

Vergrijpboete.

Heeft u te weinig btw aangegeven en dient u geen of te laat een suppletieaangifte in, dan kan de Belastingdienst u een aanvullende vergrijpboete opleggen. Deze kan maximaal 100% bedragen van het verschuldigde btw-bedrag.

Te veel btw afgedragen?

Een negatieve suppletieaangifte die u indient na afloop van de bezwaartermijn van zes weken na afloop van het tijdvak maar wel binnen vijf jaar, wordt behandeld als een verzoek om ambtshalve teruggave. Hiervoor staat een beslistermijn van acht weken. Wijst de inspecteur het verzoek om ambtshalve teruggave af, dan kunt u tegen de afwijzing geen beroep bij de bestuursrechter instellen.

Als blijkt dat u over een tijdvak € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen, dan hoeft u geen suppletieaangifte te doen. U mag dit dan verrekenen in de eerstvolgende btw-aangifte. Moet u wel suppleren, doe dit dan voor 1 april 2022.