Eind september 2021 is de Belastingdienst begonnen met het versturen van vooraankondigingen dat de invorderingsmaatregelen weer zijn opgestart. De Belastingdienst heeft in de planning staan om:

  • vanaf begin oktober 2021 de betalingsherinneringen te versturen;
  • vanaf begin november 2021 de aanmaningen te versturen; en
  • vanaf begin januari 2022 de dwangbevelen te versturen.

Dit geldt alleen voor belastingen waarvoor u een betalingsachterstand heeft en waarvoor u geen (bijzonder) uitstel van betaling heeft. Kunt u uw belastingschulden niet tijdig betalen, dan kunt u proberen via de gewone regels uitstel of een betalingsregeling te krijgen. Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis kunt u immers niet meer aanvragen na 30 september 2021.

U kunt vier maanden uitstel van betaling krijgen vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag. Hiervoor moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • u heeft eerder altijd op tijd aangifte gedaan;
  • uw totale openstaande belastingschuld (loonheffing, btw, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, toeslagen, e.d.) is minder dan € 20.000. Een belastingschuld waartegen u bezwaar heeft gemaakt en uitstel van betaling heeft gekregen, telt niet mee;
  • u heeft geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel heeft gekregen;
  • u heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen wegens betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf. U kunt geen kort telefonisch uitstel krijgen voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2021 met een datum die ligt voor 1 november 2021.

U kunt pas kort telefonisch uitstel van betaling aanvragen als u de (naheffings)aanslag heeft ontvangen. U vraagt het uitstel aan bij de BelastingTelefoon: (0800) 05 43. Voor de aanslag waarvoor u uitstel heeft gekregen, kunt u geen betalingsregeling meer krijgen.

Heeft u langer uitstel nodig of voldoet u niet aan de voorwaarden voor kort telefonisch uitstel, dan kunt u een betalingsregeling voor maximaal twaalf maanden treffen. De periode van twaalf maanden begint te lopen vanaf de laatste betaaldatum van de belastingaanslag waarvoor u de betalingsregeling aanvraagt. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

u heeft een zekerheidsstelling, zoals een hypotheekrecht, verpanding of een bankgarantie die gelijk is aan de waarde van de schuld;
u heeft geen openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting.

U kunt uitstel van betaling vragen met het formulier Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie (https://bit.ly/3zMsu54). Voorkom aanmaningskosten en verstuur het formulier voor de uiterste betaaldatum van de aanslag.