Welke factoren bepalen de hoogte van het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder?

De hoogte van het gebruikelijk loon voor de DGA.

Bij het bepalen van het loon voor de directeur-grootaandeelhouder zijn een aantal richtlijnen waar u zich aan moet houden. Het loon dat door de DGA ontvangen wordt vanuit de BV moet zijn:

  • Het loon dat een werknemer ontvangt bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking. De werkzaamheden hoeven niet precies hetzelfde te zijn. Het loon van een tandarts in loondienst kan worden gebruikt als vergelijking voor het loon van een orthodontist.
  • Het gebruikelijk loon mag u niet lager vaststellen. Als u dit wel doet moet u aannemelijk maken dat het loon, dat verkregen wordt in de meest vergelijkbare dienstbetrekking, lager is.
  • U mag het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met 25% doelmatigheidsmarge verlagen. Hier zit een ondergrens van €45.000,- aan verbonden.

Is het mogelijk om het loon lager dan €45.000,- te bepalen?

Op het moment dat u aannemelijk kunt maken dat in de meest vergelijkbare dienstbetrekking het loon lager is dan €45.000,-, is het mogelijk om uw loon het op dit lagere bedrag vast te stellen. In dit geval geldt er geen doelmatigheidsmarge van 25%. Bij het aannemelijk maken dat het loon bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan €45.000,- heeft u bewijs nodig. Hiervoor kunt in overleg met de belastingdienst.

Op het moment dat uw onderneming verlies maakt kunt u de belastingdienst verzoeken het gebruikelijk loon lager vast te stellen. Echter, op het moment dat u uw loon aanvult met opnamen in rekening-courant vorm, worden deze opnamen door de belastingdienst toegevoegd aan het gebruikelijk loon.

Afroommethode

Het standpunt dat de belastingdienst inneemt is dat de holding-BV de ontvangen managementvergoeding(en), die de werk-BV’s aan de holding-BV betaald, moet doorbetalen aan de DGA. Dit standpunt wordt ingenomen omdat wordt aangenomen dat managementvergoedingen in zijn geheel vergoedingen zijn voor arbeid van de DGA.

Dit zorgt er voor dat de belastingdienst in sommige gevallen de ‘afroommethode’ mag toepassen. Bij de ‘afroommethode’ wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op 75% van de omzet van de BV, als de omzet in totaal te danken is aan de arbeid van de DGA. De rechter is het hier echter steeds vaker niet mee eens en kan de belastingdienst hierin tegenhouden.

Samengevat

Bij de managementvergoeding tussen de holding- en werk-BV is het van belang een bepaling op te nemen waaruit blijkt dat de managementvergoeding die betaald wordt niet alleen betrekking heeft op de vergoeding voor arbeid van de DGA. Het is mogelijk nog beter om twee losse overeenkomsten te sluiten. In de ene staan afspraken over de vergoeding voor de arbeid verricht door de DGA en in de ander staan afspraken voor vergoedingen voor overige diensten die de holding-BV verricht zoals doorbelasting van kosten.