30.11.2021

Het lage vennootschapsbelastingtarief (15%) geldt vanaf 2022 voor winsten tot € 395.000. Het hoge tarief bedraagt in 2022 25,8%. Door te werken met meerdere BV’s kunt u ervoor zorgen dat winsten onder de grens van de laagste schijf blijven.

 

Belastingtarieven. In 2021 bedraagt het lage tarief voor de vennootschapsbelasting (Vpb) tot een winst van € 245.000, 15%. Over het meerdere betaalt u in 2021 25% Vpb. In 2022 wordt het tarief in de tweede schijf verhoogd tot 25,8%. Daar staat tegenover dat de grens van de eerste schijf wordt opgeschoven tot € 395.000.

Hoge winst in één BV. Het grote verschil tussen de eerste en tweede tariefschijf zorgt ervoor dat het zeer rendabel is om winsten separaat te laten belasten. Dit kan bijv. door het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Maar wat nu als er grote winsten worden behaald binnen één BV. Het stopzetten van de fiscale eenheid biedt dan geen soelaas …

Doorbelasten

Kosten. Kijk eerst eens naar de doorbelastingen die plaatsvinden binnen uw bedrijfsstructuur. Maakt de winstgevende BV gebruik van managementdiensten of materiële vaste activa van andere BV’s binnen de structuur, dan kan de winst eenvoudig worden verlaagd door het doorbelasten van de correcte kosten. Denk aan een zakelijke vergoeding voor het gebruik van het bedrijfspand of een managementfee naar uw holding-BV. Let op. Een erg hoge managementfee naar uw holding-BV kan gevolgen hebben voor uw gebruikelijk loon.

Aanpassen structuur

Bedrijfsfusie. Als u de winst van uw BV op deze wijze onvoldoende kunt verlagen, dan kan de structuur van uw bedrijf aangepast worden. Dit kan bijv. door gebruik te maken van de bedrijfsfusiefaciliteit. Het is dan mogelijk om onbelast een ondernemingsactiviteit onder te brengen in een nieuwe BV tegen de uitreiking van aandelen.

Per 1 januari 2022. Als u voor 1 oktober 2022 een intentieverklaring hiervoor registreert bij de Belastingdienst, kan deze overdracht plaatsvinden per 1 januari 2022. Tip. Als u de bedrijfsfusie voor 1 juli 2022 uitvoert, kunt u gebruikmaken van de cijfers per eind 2021 en hoeven er geen tussentijdse cijfers te worden opgemaakt.

Meerdere af te zonderen activiteiten. Belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat er sprake moet zijn van een onderneming of een zelfstandig deel daarvan dat wordt overgedragen aan de nieuwe BV. Uw BV moet dus over meerdere, af te zonderen activiteiten beschikken.

Is dit voor u werkbaar?

Tussenholding. Denk goed na of deze nieuwe structuur voor u werkbaar zal zijn. Het mooiste is natuurlijk dat u niet alleen fiscaal voordeel behaalt, maar ook een betere structuur overhoudt. Zo zou de bestaande BV kunnen gaan fungeren als tussenholding met daaronder meerdere BV’s met verschillende activiteiten.

Juridische afsplitsing. Als er al een tussenholding in de structuur is opgenomen, kunt u kiezen voor een juridische afsplitsing. Er wordt dan een deel van het vermogen van de winstgevende BV overgedragen aan een nieuwe BV, waarbij de aandeelhouder van de winstgevende BV (de tussenholding) ook aandeelhouder van de nieuwe BV wordt.

Als u de winst van uw BV met correcte doorbelastingen onvoldoende kunt verlagen, kunt u de structuur aanpassen door gebruik te maken van de bedrijfsfusiefaciliteit. Deze maakt het mogelijk om onbelast een ondernemingsactiviteit onder te brengen in een nieuw opgerichte BV tegen de uitreiking van aandelen.