De werkkostenregeling biedt de mogelijkheid om een leuke bonus onbelast uit te keren aan uzelf als dga of aan uw werknemers.

 

Vrije ruimte. De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle beloningsbestanddelen belast zijn. Vervolgens zijn er tal van uitzonderingen. Zo kennen we nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen. Daarnaast heeft iedere werkgever een bepaalde vrije ruimte die gebruikt kan worden om belastingheffing over een beloning te voorkomen. Deze vrije ruimte bedraagt in 2021 3% van een loonsom van € 400.000 en 1,18% boven deze loonsom.

Gebruikelijkheidstoets. U kunt in de vrije ruimte beloningsbestanddelen opnemen, zodat hierover geen belasting is verschuldigd. Wel moet daarbij rekening worden gehouden met de gebruikelijkheidstoets. Deze toets eist dat vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% afwijken van wat in soortgelijke situaties gebruikelijk is. Ook de aard van een vergoeding of verstrekking is van belang. Het moet gebruikelijk zijn dat deze vergoeding wordt opgenomen in de vrije ruimte. Vakantiegeld bijv. kunt u hierdoor niet onbelast via de vrije ruimte laten lopen.

Tot € 2.400 geen probleem. Het is wel mogelijk om een bonus of een eindejaarsuitkering via de vrije ruimte onbelast uit te keren. Houd daarbij rekening met de grens van € 2.400. De Belastingdienst heeft namelijk goedgekeurd dat u als werkgever per werknemer een dergelijk bedrag mag opnemen in de vrije ruimte zonder dat daarbij de gebruikelijkheid wordt getoetst. Dit betekent dat als uw onderneming nog voldoende vrije ruimte over heeft, deze dit jaar nog gebruikt kan worden voor het uitkeren van een bonus van maximaal € 2.400 per werknemer.

Ook voor dga. U kunt hier ook als dga van profiteren. Sterker nog, u mag bij elke BV waarvan u salaris ontvangt, dit toepassen. Let hierbij wel op het bonusverbod dat is opgenomen in de NOW-regeling en het uitstel van belastingbetaling. Bonussen aan bestuurders/directieleden kunnen leiden tot intrekking van de NOW-subsidie of stopzetten van het uitstel.