Als uw box 3-vermogen aanzienlijk is en voor een groot gedeelte uit spaargeld bestaat dan kunt u vóór de jaarwisseling nog actie ondernemen wat fiscaal voordelig kan zijn.

Belasting in box 3

De belasting die door de fiscus geheven wordt over het vermogen in box-3 is gebaseerd op het fictieve rendement dat ontvangen wordt. Door de fiscus wordt uitgegaan van een rendement tussen de 2 en 5,3 procent. Over het fictieve rendement wordt 30 procent belasting geheven. De vrijstelling voor het vermogen in box-3 is 30.000 euro, over het meerder wordt dus belasting geheven. Als u een fiscale partner heeft, heeft u beide recht op de vrijstelling van 30.000 euro.

De actie om deze belastingheffing te voorkomen moet gebeuren voor 1 januari 2019, dit is de peildatum voor het bepalen welk fictieve rendement u over uw kapitaal zou ontvangen.

1. Spaargeld naar uw BV

U kunt een kapitaalstorting doen voor het kapitaal dat boven de vrijstelling uitkomt in uw BV. De belasting over kapitaal in BV’s wordt enkel geheven over de rente die wordt uitgekeerd. U kunt uw geld op het moment dat u het weer nodig heeft onbelast uit uw BV terughalen.

Het uitlenen van uw spaargeld aan de BV is ook mogelijk maar dit is belastingtechnisch minder voordelig aangezien de rente van de lening belast wordt in box-1.

2. Schenken

Als u graag een schenking zou doen aan kinderen of kleinkinderen is het gunstig om dit voor het nieuwe jaar nog te doen. Hierdoor verlaagd het kapitaal in box-3 nog voor het eind van het jaar. Voor het schenken aan kinderen, maar ook aan andere personen, gelden fiscale vrijstellingen. Let bij het schenken van uw spaargeld wel op het kapitaal dat de ontvanger in box-3 heeft.

3. Aflossen van schulden

Schulden lager dan 3.000 euro gelden niet mee bij de berekening voor het box-3 vermogen. Het aflossen van deze schulden zorgt er dus wel voor dat het vermogen in box-3 afneemt.

4. Aflossen van uw hypotheek

De huidige lage hypotheekrente zorgt voor minder kosten maar ook fiscaal voor een lagere hypotheekrente aftrek. Het kan hierdoor een optie zijn om uw hypotheekschuld extra af te lossen. Hierbij moet u wel rekening houden met het feit dat dit geld niet eenvoudig weer op te nemen is. Het aflossen hiervan is enkel aan te raden als u dit geld voor langere tijd niet nodig heeft.

5. Kosten vooruit betalen

Als u zicht heeft op grote uitgaven aan het begin van het nieuwe jaar is het aantrekkelijk om deze 2018 al te betalen. Denk bijvoorbeeld aan het verbouwen van uw huis, het aankopen van een nieuwe auto of vooruitbetalen van hypotheekrente. Houdt in hierbij wel de financiële gezondheid van de ontvangende partij in de gate bij vooruitbetalingen zodat u niet voor verassingen komt te staan bij een faillissement.