Ook de Eerste Kamer is onlangs akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om een BV volledig digitaal op te richten.

Niet meer naar de notaris. Na de invoering van het wetsvoorstel over het digitaal oprichten van een BV is persoonlijk contact met de notaris niet meer nodig. Er zal door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een nieuw systeem worden ontwikkeld om het opstellen van een digitale notariële akte mogelijk te maken. Dit systeem zal de volgende dingen mogelijk maken:

  • het ondertekenen van een digitale notariële akte;
  • het identificeren van alle partijen;
  • de totstandbrenging van een digitale audio- en videoverbinding;
  • het ondertekenen van een digitale volmacht.

Inwerkingtreding. Dit wetsvoorstel wordt naar verwachting per 1 januari 2024 ingevoerd.