Sinds 1 juli 2023 is de belastingrente verhoogd. Het percentage voor de belastingrente is voor alle belastingen, behalve voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting waarvoor een ander percentage geldt, omhoog gegaan van 4 naar 6%.

Een flinke verhoging. Belastingrente betaalt u als de Belastingdienst uw aangifte nog niet kan vaststellen, omdat u bijv. te laat aangifte heeft gedaan of als de Belastingdienst afwijkt van uw aangifte. U betaalt belastingrente over het bij te betalen bedrag. Door de verhoging van de belastingrente naar 6% wordt het nog belangrijker om deze rente te voorkomen. Hoe u dit doet, verschilt per belasting. Voor de inkomstenbelasting moet u ofwel voor 1 mei aangifte doen dan wel voor deze datum een passende voorlopige aanslag aanvragen. Voor de btw geldt dat er geen belastingrente in rekening wordt gebracht indien u de suppletieaangifte indient voor 1 april van het jaar volgend op het belastingjaar.

Door de verhoging van de belastingrente naar 6% wordt het nog belangrijker om deze rente te voorkomen. Hoe u dit doet, verschilt per belasting. Is het bijv. voor de inkomstenbelasting niet gelukt tijdig aangifte te doen, verhoog dan uw voorlopige aanslag om de belastingrente te beperken.