In tegenstelling tot eerdere berichten treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie niet met ingang van 1 juli 2023 in werking, maar pas vanaf 15 november 2023. Deze wet gaat voor een periode van twee jaar gelden.

Een BV kan eenvoudig ontbonden worden via een turboliquidatie als deze geen activiteiten meer verricht en ook geen baten meer heeft. In het kort komt het erop neer dat na het ontbindingsbesluit de BV direct uitgeschreven kan worden bij de Kamer van Koophandel. De schuldeisers kunnen zich hierdoor veelal niet meer verhalen op het vermogen van de BV. De nieuwe wet heeft daarom als doel misbruik te voorkomen en schuldeisers beter te beschermen.

Dit wil men bewerkstelligen door onder andere de volgende aanvullende eisen:

  • voor de bestuurders van de ontbonden BV geldt een (financiële) deponeringsplicht bij de Kamer van Koophandel;
  • de bestuurders van de BV zijn verplicht om alle schuldeisers persoonlijk op de hoogte te stellen van de ontbinding;
  • de wet biedt de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod en boetes op te leggen in geval van misbruik.