Als u de verleggingsregeling voor de btw wilt toepassen, moet u dit vermelden op uw factuur. Ook moet het btw-identificatienummer van de afnemer vermeld worden. Doet u dit niet of blijkt dit nummer onjuist, dan kan dit fiscaal grote gevolgen hebben.

 

De Nederlandse onderneming controleert een btw-nummer online (dit kan via het VIES-systeem, zie https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation ).

De Hoge Raad besliste onlangs dat daadwerkelijke identificatie van de afnemer noodzakelijk is. U zult op de factuur het correcte btw-nummer van de afnemer moeten vermelden en dit bedrijf moeten identificeren.

Allereerst is het goed om te beseffen dat de verleggingsregeling niet alleen in internationale situaties voorkomt. Zo geldt nationaal in de bouw, de scheepsbouw en de schoonmaakbranche een verplichte verlegging van de btw als het gaat om onderaanneming en het uitlenen van personeel. Ook in dergelijke situaties moet u alert zijn.

Verder is het dus noodzakelijk dat u een correct btw-identificatienummer van uw afnemer heeft. Dit kunt u controleren aan de hand van het VIES-systeem. Daarbovenop is het van belang dat u uw afnemer ook daadwerkelijk dient te identificeren. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van paspoortidentificatie of stukken van de Kamer van Koophandel. Zolang de identiteit van de afnemer onbekend is en blijft, mag de verleggingsregeling niet worden toegepast (dus wachten met leveren!).

Ook aan de inkoopzijde kan de verleggingsregeling spelen. Ontvangt u een factuur met btw terwijl de verleggingsregeling van toepassing is, breng de btw op de factuur dan niet in aftrek en betaal deze niet, maar vraag aan de leverancier of dienstverrichter om een nieuwe correcte factuur uit te reiken. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst deze aftrek weigert.

 

Neem geen risico met de toepassing van de verleggingsregeling. Borg binnen uw bedrijf dat er eerst een identificatie van de afnemer bijv. aan de hand van paspoortidentificatie of KvK-stukken en een controle van het btw-nummer via het VIES-systeem hebben plaatsgevonden, voordat er geleverd wordt.