Sinds 1 januari 2023 is het lenen uit de eigen BV sterk beperkt. Hierdoor mag u niet meer dan € 700.000 aan leningen opnemen. Gelukkig is hieraan op een aantal manieren een mouw te passen.

 

Maximaal € 700.000. Sinds 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap van kracht. Deze komt er in het kort op neer dat u als dga maximaal € 700.000 bij uw eigen BV mag lenen. Leent u meer, dan betaalt u over het meerdere belasting in box 2. Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u voor 31 december 2023 uw leningen bij de BV terugbrengt tot maximaal € 700.000. Hoe doet u dat als u niet te veel dividend kunt uitkeren en welke opties zijn er als u toch niet te veel wilt aflossen?

Ruilen met de bank. Leningen ten behoeve van uw eigen woning tellen niet mee voor de grens van € 700.000. Hiervoor geldt geen maximum. Heeft u nu dus bijv. uw eigen woning gefinancierd met een hypotheek bij de bank, dan is het met het oog op de nieuwe wetgeving aantrekkelijk deze onder te brengen bij uw eigen BV en met de bank te overleggen of deze in ruil hiervoor uw leningen bij uw eigen BV, voor zover het bedrag boven de € 700.000 uitkomt, geheel of deels wil overnemen. Uiteraard zult u hierover moeten onderhandelen, maar als uw relatie met de bank goed is, zullen hier zeker mogelijkheden liggen. Let er wel op dat de hypotheek die u bij uw eigen BV gaat afsluiten zakelijke voorwaarden kent, anders loopt u het risico dat de Belastingdienst het voordeel als uitdeling aanmerkt.

Lening bij een derde. Een andere manier om belastingheffing te voorkomen, is uw lening bij uw BV boven de limiet af te lossen met middelen die u verkrijgt via een lening bij een derde. Dit kan bijv. een zakenpartner of een familielid met een eigen BV zijn. U kunt deze derde op zijn beurt weer een lening via uw BV verstrekken, als deze derde net als u een te grote lening bij zijn eigen BV heeft afgesloten. Hierbij is het van belang dat u beiden voldoende zekerheden verkrijgt en dat u ook nu zakelijke voorwaarden hanteert. Uiteraard moet u dit alleen doen met mensen die u vertrouwt.

Niet doorlenen. Bij de hiervoor gegeven optie passen wel een paar kanttekeningen. Zo mag er in geen geval sprake zijn van ‘doorlenen’ van gelden. Het mag dus niet zo zijn dat een derde een lening afsluit bij uw BV en deze middelen weer aan u doorleent. Er moet dus sprake zijn van twee afzonderlijke leningen die niet aan elkaar te koppelen zijn.

Beperking binnen familie. Er geldt ook een beperking binnen de familie. Leningen van zogenaamde ‘verbonden personen’ worden aan u als dga toegerekend. Een verbonden persoon is een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van u of van uw partner.  Kruislings lenen via bijv. een van uw kinderen gaat dus niet lukken.

Vanaf 2024. Houd er hierbij ook rekening mee dat box 2 vanaf 2024 twee tarieven kent: een laag tarief van 24,5% tot € 67.000 (voor partners € 134.000) en een tarief van 31% over het meerdere. Dit betekent dat u in 2024 tot een inkomen van € 106.219 in box 2 voordeliger uit bent dan in 2023. Heeft u een partner, dan is dit tot € 212.438. Tip.  Lukt het u niet uw leningen tot € 700.000 te beperken, weet dan dat u tot genoemde bedragen qua tarief na 2024 goedkoper uit bent dan in 2023.