Als u een appartement bezit, bent u in Nederland automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE regelt zaken die gemeenschappelijk van belang zijn, zoals het onderhoud van de lift van het appartementencomplex. De eigenaren betalen hiervoor aan de VvE meestal maandelijks een bijdrage. De VvE bezit hierdoor de nodige reserves, die in de loop der tijd besteed worden.

De leden van de VvE zijn eigenaar van deze reserves. Daarom moet ieder lid zijn aandeel in de jaarlijkse belastingaangifte aangeven in box 3. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs beslist dat op dit aandeel het fictieve rendement voor spaar- en banktegoeden van toepassing is. Dit rendement bedroeg voor 2018 0,12%, terwijl de inspecteur uit wilde gaan van het rendement op beleggen van 5,38% (ECLI:NL:GHARL:2023:138).

Voor uw aandeel in de reserves van de VvE mag u voor box 3 uitgaan van het fictieve rendement op spaartegoeden. Mocht de inspecteur anders oordelen, ga dan in bezwaar en verwijs naar deze uitspraak.