De coronasteunpakketten lopen nog steeds voor gedupeerde ondernemers. Zo ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Bedrijven die minimaal 30% omzetverlies hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen vanaf 31 augustus 08.00 uur tot 26 oktober 2021 17.00 uur een aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het derde kwartaal bij RVO.nl.

De TVL is ook opengesteld voor ondernemers die getroffen zijn door de overstromingen en daardoor omzetverlies hebben. Demissionair premier Mark Rutte heeft op 19 juli bekendgemaakt dat deze ondernemers een beroep kunnen doen op de bestaande coronamaatregelen van de overheid: de TVL en de NOW.

De belangrijkste voorwaarden voor de TVL voor het derde kwartaal zijn:

  • minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis of door de wateroverlast in het derde kwartaal van 2021 t.o.v. de referentieperiode;
  • de vaste lasten bedragen minimaal € 1.500 in het derde kwartaal (omzet referentieperiode x aandeel vaste lasten in procenten) op basis van het percentage vaste lasten (SBI-code) dat bij uw hoofdactiviteit waarmee u op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister;
  • u heeft uw bedrijf voor 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister;
  • u heeft zich na 30 juni 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie;
  • als uw bedrijf meerdere SBI-codes heeft, dan telt de hoofdactiviteit. Heeft u eerder TVL ontvangen voor een andere SBI-code naar aanleiding van een herbeoordeling of bezwaar, dan komt u met deze SBI-code in aanmerking voor de TVL;
  • als u zich tussen 16 maart en 30 juni 2020 heeft ingeschreven in het Handelsregister van de KvK, dan telt de hoofdactiviteit van 30 juni 2020;
  • uw bedrijf is fysiek gevestigd in Nederland op een ander adres dan uw privéadres of uw bedrijf staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang;
  • uw bedrijf verkeerde op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden;
  • uw bedrijf is niet failliet en op het moment van aanvraag is er geen surseance van betaling verleend;
  • uw bedrijf heeft na ontvangst van de TVL in totaal niet meer dan € 1,8 miljoen bruto aan overheidssteun ontvangen. Voor visserij en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 en voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun, inclusief de opslag voor speciale kosten voor land- en tuinbouw.

Het subsidiepercentage is 100%, met een maximale subsidie van € 550.000 voor MKB-bedrijven en € 600.000 voor grote bedrijven.

Net zoals in het tweede kwartaal kunt u weer kiezen uit twee referentieperiodes. Welke referentieperiodes dat zijn, is afhankelijk van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van de KvK.