Indien u als ondernemer geraakt wordt door de strenge lockdown vanwege de coronacrisis, kunt u gebruikmaken van het steun- en herstelpakket van de overheid. Het kabinet heeft hier op 18 december nog een aantal tegemoetkomingen aan toegevoegd.

Opslag voorraad gesloten detailhandel. De detailhandel die vanwege de strenge lockdown verplicht gesloten is, wordt juist in deze periode hard geraakt. De voorraad die deze winkeliers nu vanwege de feestdagen hebben, zal bij heropening minder waard zijn of helemaal niet meer verkocht kunnen worden. Deze winkeliers krijgen daarom eenmalig de opslag voorraad gesloten detailhandel. Deze opslag is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%) met een maximum van € 20.160. Deze opslag komt bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Als het goed is, wordt de voorraadvergoeding vanaf de tweede helft van januari 2021 uitbetaald. De voorraadvergoeding is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Referentie en aanvraagperiodes van de NOW 3.0. Sinds 15 december 2020 is het weer mogelijk om de tegemoetkoming in loonkosten (NOW) aan te vragen. Dit kan nog tot en met 27 december 2020. Indien u als werkgever nog geen subsidie heeft aangevraagd over deze periode, kunt u dit alsnog doen. Als u geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 2.0, kunt u de periode waarover het omzetverlies wordt berekend, laten ingaan op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020. De verzwaarde lockdown valt desgewenst dan volledig in dit tijdvak.

Uitstel aflossing Tozo-lening. Alle zelfstandig ondernemers die in de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal zijn aangegaan of nog aangaan, hoeven pas per 1 juli 2021 te starten met terugbetalen. Dat is een uitstel van zes maanden. In deze periode is de renteopbouw op deze leningen stopgezet. De aflossingstermijn wordt ook met zes maanden verlengd, van drie naar drie en een half jaar.

Startende ondernemers. Het kabinet werkt de mogelijkheid uit voor een leningsfaciliteit voor starters. Hiervoor moet eerst goedkeuring gevraagd worden van de Europese Commissie.

Kinderopvang. Ook nu krijgen ouders een tegemoetkoming voor de kosten die zij maken voor kinderopvang tijdens de verplichte sluiting van de kinderopvang. Deze tegemoetkoming is vergelijkbaar met de eerdere regelingen.