Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

Algemene voorwaarden TVL Q4 2020

Onderstaande TVL-voorwaarden gelden voor alle ondernemingen.

Omzetverlies en vaste lasten

 • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 vergeleken met het 4e kwartaal van 2019.
 • Uw vaste lasten zijn minimaal € 3.000 in het 4e kwartaal van 2020, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.

Bekijk het percentage vaste lasten dat bij uw SBI-code hoort

Wat verstaan wij onder omzet en vaste lasten?

 • Omzet: Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, kunt u de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van uw btw-aangifte gebruiken als omzet.
 • Vaste lasten: Voor de berekening van de vaste lasten gebruiken we het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Dit noemen we het percentage vaste lasten. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.
 • Voldoet u aan de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan ontvangt u voor TVL Q4 2020 minimaal € 750 en maximaal € 90.000. Hier leest u hoe we het bedrag van de TVL berekenen.

Hoe berekenen we de TVL Q4 2020?

 • We bepalen de hoogte van de subsidie als volgt:
 • subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%
 • De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw verwachte omzetverlies. Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling.

Eenmalige opslag voor de horeca: HVA

 • Verplicht gesloten horecagelegenheden komen voor TVL Q4 2020 in aanmerking voor een eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA).

Adviestool TVL

Met de Adviestool kunt u zien of u in aanmerking komt voor de TVL Q4 2020. En zo ja, hoeveel subsidie u kunt verwachten.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool

Rekenvoorbeelden

Hier vindt u 2 rekenvoorbeelden van bedrijven die omzetverlies hebben door de coronamaatregelen. Het eerste bedrijf komt in aanmerking voor een tegemoetkoming via de TVL, het tweede bedrijf vooralsnog niet. De cijfers zijn fictief en niet te herleiden tot echte ondernemingen. Aan de voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Restaurant

Een restaurant had in 2019 een omzet van € 336.000 van oktober tot en met december. In 2020 verwacht de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 50.400.
Hiermee komt het verwachte omzetverlies op 85%. Het restaurant voldoet aan de voorwaarde van minimaal 30% omzetverlies.

Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor zijn branche (SBI-code 56.10.1) is 25%.
De vaste lasten zijn € 84.000. Het restaurant voldoet aan de voorwaarde van minimaal € 3.000 vaste lasten.
De TVL Q4 2020 bedraagt: € 336.000 x 85% x 25% x 50% = € 35.700

Het percentage voor de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) is 2,8%.
De HVA-opslag bedraagt: € 336.000 x 85% x 2,8% = € 7.997

Totale TVL Q4 2020 en HVA-opslag bij het verwachte omzetverlies = € 43.697
De restauranteigenaar ontvangt een voorschot van 80%, namelijk € 34.958.

Voorbeeldberekening Restaurant

Rekenonderdelen Berekening
Omzet 4e kwartaal 2019 (door u ingevuld)
Verwachte omzet 4e kwartaal 2020 (door u ingevuld)
Verwacht omzetverlies (85%)
€ 336.000
€ 50.400
€ 285.600
U verwacht meer dan 30% omzet te verliezen. Hierdoor heeft u recht op de TVL.  
Percentage vaste lasten op basis van uw SBI-code (56.10.1)
Vastgesteld vergoedingspercentage
TVL Q4 2020 bij uw verwachte omzetverlies
25%
50%
€ 35.700
Met SBI-code 56.10.1 komt u in aanmerking voor de HVA-opslag.  
Percentage opslag HVA
Bedrag dat u extra ontvangt door de HVA-opslag
2,8%
€ 7.997
Totale TVL Q4 2020 en HVA-opslag bij uw verwachte omzetverlies
Voorschot dat u mogelijk kunt ontvangen (80% van de TVL Q4 2020 en HVA-opslag)
€ 43.697
€ 34.958

Schoenwinkel

Een schoenwinkel had in 2019 een omzet van € 47.400 van oktober tot en met december. In 2020 verwacht de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 40.290.
Hiermee komt het verwachte omzetverlies op 15%. Het omzetverlies is lager dan 30%.
De schoenwinkel komt op basis van dit omzetverlies niet in aanmerking voor de TVL.

Als de eigenaar in de komende maanden merkt dat het omzetverlies toch hoger is dan 30%, kan deze tot en met 29 januari 2021 alsnog een aanvraag doen.

Voorbeeldberekening Schoenwinkel

Rekenonderdelen Berekening
Omzet 4e kwartaal 2019 (door u ingevuld) € 47.400
Verwachte omzet 4e kwartaal 2020 (door u ingevuld) € 40.290
Verwacht omzetverlies (15%)
Percentage vaste lasten op basis van uw SBI-code (47.72.1)
€ 7.110
15%
U verwacht minder dan 30% omzet te verliezen. Hierdoor heeft u geen recht op de TVL.  
Deel vaste lasten van uw referentieomzet
Deel vaste lasten van uw omzetverlies
Vastgesteld vergoedingspercentage
€ 7.110
€ 1.067
50%
Maximaal bedrag bij 100% omzetverlies
Tegemoetkoming bij uw verwachte omzetverlies
Voorschot dat u mogelijk kunt ontvangen (80% van de TVL)
€ 3.555
€ 0
€ 0

Uitleg over de berekening

subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

Normale omzet

Normale omzet wordt ook wel referentieomzet genoemd. Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Als u een aangifte voor de omzetbelasting moet doen, dan kunt u de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van uw btw-aangifte gebruiken als omzet.

Welke omzetgegevens u nodig heeft, hangt af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

 • Heeft u uw bedrijf voor 2 oktober 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?
  Dan gebruiken we de omzet van 1 oktober tot en met 31 december in 2019, voor het coronavirus uitbrak. Deze periode noemen we de referentieperiode. Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het 4e kwartaal 2019 (oktober-december).
 • Heeft u uw bedrijf na 1 oktober 2019 en uiterlijk op 15 december 2019 voor het eerst ingeschreven?
  Dan gebruiken we de omzet in de eerste 3 volle maanden volgend op de maand waarin u bent gestart met uw bedrijf. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst in het Handelsregister van KVK heeft ingeschreven. Als u bijvoorbeeld 15 november 2019 bent gestart, zijn dat de maanden december 2019, en januari en februari 2020.
 • Heeft u uw bedrijf na 15 december 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst ingeschreven?
  Dan gebruiken we uw gemiddelde maandelijkse omzet vanaf de dag na de start van uw bedrijf tot en met 15 maart 2020. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst in het Handelsregister van KVK heeft ingeschreven. We berekenen de referentieomzet dan als volgt:

  referentieomzet = (de omzet in de periode na de dag van de start van de activiteiten tot en met 15 maart 2020) / (het aantal maanden) x 3

 • Heeft u uw bedrijf na 29 februari en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven?
  Dan kunnen we uw omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. U ontvangt de minimale subsidie van € 750 als uw vaste lasten van oktober tot en met december 2020 minimaal € 3.000 zijn.

Omzetverlies

Voor het omzetverlies vergelijken we uw normale omzet met de omzet die u in 2020 verwacht in dezelfde periode. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. We berekenen het omzetverlies als volgt:

omzetverlies in % = (normale omzet – verwachte omzet oktober-december 2020) / normale omzet x 100

Aandeel vaste lasten

Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken we branchegegevens van het CBS. Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten.

Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met de SBI-code van uw hoofdactiviteit. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 3.000. We berekenen de vaste lasten als volgt:

vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %

Bekijk het percentage vaste lasten dat bij uw SBI-code hoort