Wat is er precies verruimd?
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (oorspronkelijk was € 20.000 aangekondigd) voor de komende vier maanden (was drie maanden). Bovendien wordt de Tozo-periode eveneens met een maand verruimd tot 1 oktober (dus ook naar vier maanden!)

Voor wie?
De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor deze Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend.
Met de langere looptijd van het noodpakket tot 1 oktober 2020 worden ook de andere kabinetsregelingen, zoals de NOW (tegemoetkoming loonkosten), Tozo (ondersteuning zelfstandigen) en de diverse belastingmaatregelen verlengd met een maand.

Waar kunt u nu voor wat terecht?
U meldt zich voor de kredietregelingen bij uw kredietverstrekker, zoals een bank. De regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) loopt via het UWV en de ondersteuning van zelfstandige ondernemers (Tozo) via uw eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO.nl opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunt u terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB voor de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling is verruimd van max. € 20.000 naar € 50.000 voor de komende vier maanden (dat was drie maanden). Aanvragen kan in de loop van juni via RVO.nl. Ook de Tozo en de NOW 2.0 ondergaat een verruiming van drie naar vier maanden (tot 1 oktober).