Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. Mogelijk kent u deze regeling ook onder de officiële naam Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC).

Het gaat om evenementen waar u al eerder (minstens) 1 voorafgaande editie van organiseerde. Daarnaast had u voor de voorgaande geplande of gehouden editie een annuleringsverzekering waarbij pandemiedekking niet uitgesloten was.

Waarom is deze regeling er?

Voor de coronacrisis kon u als organisator van evenementen het pandemierisico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. Verzekeraars hebben deze optie nu uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunt u het financiële risico van annulering zelf niet meer dragen.

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort voor de datum van een evenement wordt aangekondigd. De organisator moet zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

Wat wordt vergoed?

Heeft u een evenement georganiseerd dat door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege coronamaatregelen?

 • Als de geplande startdatum van het evenement gepland stond in de periode 10 juli tot en met 24 september 2021, ontvangt u 100% subsidie.
 • Voor evenementen die startten vóór 10 juli of na 24 september ontvangt u het grootste deel (80%) van de gemaakte kosten terug als gift. Voor het resterende deel kunt u een lening afsluiten tegen 2% rente per jaar. Hierbij kunt u de afweging maken hoeveel eigen geld u nog heeft en voor hoeveel u een lening wil afsluiten bij RVO.

Het gaat vooral om betalingen aan uw onderaannemers en leveranciers. Denk bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, beveiliging en technische voorzieningen en de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

Er is een budget van € 450 miljoen beschikbaar.

Is er ten tijde van uw evenement géén evenementenverbod? Dan vervalt uw recht op subsidie vanuit deze regeling. U hoeft hiervoor niets te regelen. Aangevraagde, maar niet uitgekeerde subsidies komen weer terug in de pot. Wij zorgen ervoor dat andere evenementenorganisatoren die in de wachtrij staan, geholpen worden.

We werken met ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De datum van indiening is daarbij leidend, niet het tijdstip.
Voor de toekenning van de subsidie worden de aanvragen gerangschikt op de datum waarop de aanvraag compleet is. Indien een aanvraag onvolledig is ingediend, is het belangrijk de aanvraag zo snel mogelijk aan te vullen. Andere aanvragen die intussen compleet zijn ingediend of volledig gemaakt, gaan voor.

Op het moment dat het beschikbare budget wordt overschreden en er meerdere aanvragen met dezelfde datum compleet zijn, dan volgt een loting voor de volgorde van toekenning van deze aanvragen.

Voorwaarden

 • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
 • Het is toegestaan een evenement dat (normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021.
 • Er heeft ten minste 1 eerdere editie van het evenement plaatsgevonden.
 • Voor de vorige geheel of gedeeltelijk in Nederland te houden editie van dat evenement is een annuleringsverzekering met pandemiedekking afgesloten.
 • Het evenement moet plaatsvinden in (Caribisch) Nederland.
 • Als organisator houdt u zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen rol.
 • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
 • Het gaat om een publiek toegankelijk (in tegenstelling tot besloten) evenement op basis van vrije kaartverkoop of deelnamegelden.
 • Als organisator bent u verantwoordelijk voor het organiseren van het evenement én draagt u het financiële risico.

Voor een gepland evenement dat moet worden geannuleerd vanwege een evenementenverbod, kunt u subsidie aanvragen tot 30 november 2021 (3 weken na inwerkingtreding van de gewijzigde regeling) of, wanneer dit later is, tot 3 weken voor de geplande datum van het evenement. Voor een evenement op bijvoorbeeld 22 december, moet u uiterlijk op 1 december subsidie aanvragen.

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau 3’ nodig.