De overheid heeft onlangs aangegeven te willen stoppen met de steunmaatregelen, omdat de economie weer aantrekt. Wat betekent dat voor de andere steunmaatregelen (TONK, Tozo, NOW en fiscale hulpmiddelen)?

Let goed op de deadline van 30 september! Sommige regelingen, zoals de TVL, TONK, NOW en Tozo kunt u namelijk tot deze datum nog aanvragen. De meeste regelingen vervallen per 1 oktober 2021. Een viertal fiscale maatregelen lopen nog tot eind 2021 (zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de hypotheekrenteaftrek).

TOZO

Alternatief Tozo. Tot en met 30 september 2021 kunt u nog de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bij uw woongemeente aanvragen (Tozo 5). Heeft u vanaf 1 oktober nog financiële ondersteuning nodig, dan kunt u vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (de Bbz). Om dit voor de gemeenten werkbaar te houden, heeft het kabinet besloten om de uitvoering van deze regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen.

  • Gemeenten hoeven geen vermogenstoets uit te voeren.
  • Ondernemers kunnen met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering aanvragen.
  • De gemeente stelt het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering vast per kalendermaand, in plaats van per boekjaar.

Vanaf 01.01.2022. Vanaf 1 januari 2022 gelden weer de reguliere regels voor de Bbz.

Uitstel belastingbetaling

Heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis, dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. U krijgt dan uitstel tot uiterlijk 1 oktober 2021. Vanaf 1 oktober 2021 moet u weer tijdig voldoen aan uw belastingverplichtingen. Alle belastingschulden waarvoor u tijdens de coronacrisis uitstel heeft gekregen, dus ook de schulden waarvoor u geen verlenging heeft aangevraagd, mag u aflossen in vijf jaar tijd (60 maanden) beginnende vanaf 1 oktober 2022. De schuld moet volledig afgelost zijn op 1 oktober 2027. Voorwaarde is wel dat u na de laatste dag van het bijzonder uitstel steeds op tijd aangifte heeft gedaan en betaald.

Loopt uw afstel af? Heeft u al bijzonder uitstel en loopt dit uitstel af voor 1 oktober 2021 en ontstaan er voor deze datum nieuwe betalingsverplichtingen waarvan u niet zeker weet of u daaraan kunt voldoen? Dan kunt u nog tot en met 30 september dit uitstel verlengen. U krijgt dan uitstel tot uiterlijk 1 oktober 2021.

De invorderingsrente bedraagt tot en met het einde van dit jaar 0,01%. Per 1 januari 2022 bedraagt deze 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Hierna wordt de rente op 1 januari 2023 vastgesteld op 3% en vervolgens wordt er vanaf 1 januari 2024 weer het gebruikelijke tarief van 4% gehanteerd.

Overige fiscale maatregelen

Een viertal fiscale coronamaatregelen lopen door tot het einde van dit jaar. Dit zijn:

  1. de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
  2. de onbelaste reiskostenvergoeding;
  3. het behoud van het recht op hypotheek­renteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaal­pauze krijgen verlengd tot het einde van het jaar. Komt u in het vierde kwartaal nog een hypotheek­betaalpauze overeen met uw hypotheek­verstrekker, dan blijft u het recht op hypotheek­renteaftrek behouden;
  4. daarnaast voert Nederland om uitvoerings­technische redenen overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers tot het einde van het vierde kwartaal 2021 voort te zetten.

NOW

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) stopt per 1 oktober 2021. De zesde aanvraagperiode voor de NOW voor de periode juli, augustus en september 2021 kunt u aanvragen tot en met 30 september 2021.

Werktijdverkorting als alternatief NOW

Vanwege de invoering van de NOW is de Werktijdverkorting (wtv) ten tijde van de coronacrisis buiten werking gesteld. Het kabinet is voornemens de wtv opnieuw open te stellen, wanneer de NOW per 1 oktober afloopt. De wtv biedt ondersteuning aan werkgevers die door een niet tot het ondernemingsrisico behorende buitengewone omstandigheid getroffen wordt. De wtv is dus zeker niet bestemd voor coronagerelateerde omstandigheden. De wtv heeft namelijk betrekking op kortdurende, buitengewone omstandigheden.

TONK

Ook de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt per 1 oktober 2021 niet meer verlengd. U kunt nog tot en met 30 september 2021 de TONK aanvragen. Aanvragen kan ook met terugwerkende kracht. Meer informatie hierover vindt u bij uw gemeente. De TONK is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet) en is bedoeld voor voor ondernemers/zzp’ers, flexwerkers, werknemers en werkzoekenden die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen en daardoor de noodzakelijke kosten, zoals woonkosten, niet meer kunnen betalen. TONK is slechts een aanvulling. De TONK is geen inkomensondersteuning en ook geen exclusieve ondernemersregeling. De TONK kan een aanvulling zijn op een Tozo-uitkering.