Ondernemers hebben in ieder geval nog tot en met 14 januari 2022 te maken met de huidige coronamaatregelen. Het kabinet verlengt daarom de coronasteunmaatregelen nog zeker tot eind maart 2022.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers kunnen voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW 6.0 aanvragen, zodat zij hun personeel kunnen doorbetalen. De NOW 6.0 is vergelijkbaar met de NOW 5.0. Werkgevers krijgen 85% van de loonkosten vergoed bij minimaal 20% omzetverlies. De subsidie keert tot maximaal 80% omzetverlies uit. De volledige voorwaarden worden in januari 2022 bekendgemaakt. Op dit moment geldt voor de maanden november en december 2021 de NOW 5.0. Een subsidievoorschot voor de NOW 5.0 kan tot en met 31 januari 2022 bij het UWV worden aangevraagd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers kunnen bij een omzetverlies van minimaal 30% in de periode januari tot en met maart 2022 (Q1 2022) TVL aanvragen. Het subsidiepercentage is 100%. De maximale vergoeding is € 550.000 voor MKB-ondernemers en € 600.000 voor grotere ondernemingen.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)

Zelfstandig ondernemers die onvoldoende inkomsten hebben voor hun levensonderhoud, kunnen bij hun gemeente een Bbz-uitkering aanvragen. Voor de (tijdelijk vereenvoudigde) Bbz geldt er geen vermogenstoets. De uitkering is aan te vragen met een terugwerkende kracht van maximaal twee maanden. Deze versoepeling is nu ook met drie maanden verlengd tot en met maart 2022.

Uitstel van belastingbetaling

Het bijzonder uitstel van belastingbetaling voor ondernemers wordt automatisch verlengd tot en met 31 januari 2022. Ondernemers die nog niet eerder belastinguitstel hebben aangevraagd of alle belastingschulden al hebben afgelost, kunnen alsnog uitstel van belastingbetaling aanvragen. Het kabinet beslist in januari 2022 of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De invorderingsrente blijft tot 1 juli 2022 op 0,01% staan.