Heeft u gebruikgemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0) in 2020, dan moet u in 2021 of begin 2022 nog actie ondernemen om te voorkomen dat u alles moet terugbetalen. Wat speelt er en wat moet u doen?

NOW 1.0 en 2.0 aangevraagd?

NOW 1.0 (maart, april en mei 2020) gehad? Dan kunt u nog tot en met 31 oktober 2021 een definitieve berekening aanvragen. Het voorschot dat u ontvangen heeft, is namelijk gebaseerd op het door u geschatte omzetverlies in de periode maart, april en mei 2020. Omdat het werkelijke percentage van het omzetverlies bekend is, kan de definitieve tegemoetkoming berekend worden.

Vraag definitieve berekening aan! Vraag altijd een definitieve berekening aan. Doet u dit niet, dan gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op een tegemoetkoming. Het door u ontvangen voorschot moet u dan terugbetalen. Let op. De aanvraagtermijn tot en met oktober 2021 geldt ook als u een accountantsverklaring of een derdenverklaring moet meesturen. Tip. Het formulier aanvraag defini­tieve berekening NOW 1.0 vindt u op https://bit.ly/3d91mUy

NOW 2.0 (juni t/m september 2020)? Heeft u NOW 2.0 ontvangen (juni, juli, augustus en september 2020), dan kunt u tot en met 5 januari 2022 de definitieve berekening aanvragen. Let op. Ook hier geldt dat u altijd een definitieve berekening moet aanvragen, omdat u anders het gehele voorschot moet terugbetalen. Tip. Het formulier aanvraag definitieve berekening NOW 2.0 vindt u op https://bit.ly/3syhXrm

Na uw aanvraag

Zodra het UWV uw aanvraag heeft ontvangen, wordt de definitieve tegemoetkoming berekend. In de regel ontvangt u binnen twaalf weken uit­sluitsel hierover. In bepaalde gevallen is er echter extra onderzoek nodig, waardoor het langer kan duren voordat u uitsluitsel krijgt (maar uiterlijk 52 weken na uw aanvraag).

Beslissing per post. In de brief staat welk bedrag u moet terugbetalen of welk bedrag u nog krijgt.

Betalingsregeling

Als uit de definitieve berekening blijkt dat u te veel voorschot heeft ontvangen, dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Tip 1. U kunt hiervoor met het UWV een betalingsregeling treffen. Deze betalingsregeling kunt u digitaal aanvragen op de website van het UWV. U kunt hier kiezen uit verschillende betaaltermijnen met een maximum van 36 maandelijkse termijnen. Tip 2. Het formulier voor de betalingsregeling eerste aanvraag­periode vindt u op https://bit.ly/3syib1G Tip 3. Het formulier voor de betalingsregeling van de tweede aanvraagperiode vindt u op https://bit.ly/39bZMQK

Lukt het niet in 36 maandtermijnen? Lukt het u niet om het te veel ontvangen voorschot in 36 maandelijkse termijnen te voldoen of wilt u de betalingsregeling op een later tijdstip in laten gaan, dan kunt u dit in het formulier aangeven. Het UWV zal dan met u contact opnemen om een regeling op maat met u af te spreken.