MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Voor de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling volgt er een nieuwe regeling voor een tegemoetkoming in de vaste lasten voor de komende drie maanden voor een bedrag van maximaal € 20.000. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de bedrijfsomvang, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%).

Bedrijven krijgen afhankelijk van:
• de omvang van het bedrijf;
• de hoogte van de vaste kosten; en
• de mate van omzetderving (minimaal 30%);

een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor de komende drie maanden. Er is € 1 miljard beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Nadere details moeten nog uitgewerkt worden.