De Belastingdienst kondigde eerder aan dat de invordering van belastingschulden weer normaal op gang komt. Maar nu komt de overheid alsnog met een aan­vullend uitstel tot en met 31 januari 2022.

Heeft u tot en met 30 september 2021 gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en lukt het u ook niet om na deze datum tijdig uw belastingen te betalen, dan kunt u, indien u voldoet aan de voorwaarden, een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (hierna: versoepeling) aanvragen. Dit houdt in dat u voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet hoeft te voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u reeds eerder bijzonder uitstel van belastingen heeft gekregen. Deze nieuwe belastingschulden vallen dan ook onder de betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die u heeft opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling.

Voorwaarden.

  1. U heeft bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen.
  2. Dat u de belastingen nog steeds niet kunt betalen, is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis.
  3. De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
  4. De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
  5. Uw onderneming is levensvatbaar.
  6. Voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd, is er voldaan aan de aangifteplicht.
  7. Is de totale belastingschuld die u heeft opgebouwd ten tijde van het bijzonder uitstel, plus de schuld die u heeft opgebouwd vanaf 1 oktober 2021, € 20.000 of hoger, dan moet u een verklaring van een derde deskundige verstrekken die het voor de Belastingdienst aannemelijk maakt dat u aan de eisen als bedoeld onder 2 tot en met 5 voldoet.
  8. Is de totale belastingschuld die u heeft opgebouwd ten tijde van het bijzonder uitstel, plus de schuld die u heeft opgebouwd vanaf 1 oktober 2021, lager dan € 20.000, dan kunt u volstaan met een eigen verklaring die voldoet aan dezelfde eisen als bedoeld onder 7.

Op het moment dat u na 30 september 2021 een (naheffings)aanslag ontvangt die u niet kunt betalen, dan kunt u de tijdelijke aanvullende versoepeling schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar: De Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.
De verklaring van de derde deskundige of uw eigen verklaring dient u als bijlage mee te sturen.

Terugwerkende kracht.

U kunt de tijdelijke aanvullende versoepeling die geldt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022, met terugwerkende kracht aanvragen. U kunt hier tot en met 31 januari 2022 schriftelijk om verzoeken. Betaalt u op of na 1 oktober 2021 uw belastingen niet op tijd en vraagt u later pas de tijdelijke aanvullende versoepeling aan, dan worden eventuele boetes van (naheffings)aanslagen die u niet tijdig heeft betaald, vernietigd als de Belastingdienst besluit dat u hiervan gebruik kunt maken.

Zijn de betalingsproblemen niet coronagerelateerd en kunt u nieuw opkomende belastingschulden niet tijdig betalen, dan kunt u proberen om via de gewone regels uitstel of een betalingsregeling te krijgen.

U kunt, indien u voldoet aan de voorwaarden, een tijdelijke aanvullende versoepeling aanvragen. Dit houdt in dat u voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet hoeft te voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de ­belastingen waarvoor u reeds eerder bijzonder uitstel van belastingen heeft gekregen.