De overheid heeft de uitbreiding van het corona steun- en herstelpakket bekendgemaakt. Van enkele regelingen moeten de details nog uitgewerkt worden.

Met de uitbreiding van het steunpakket is een totaalbedrag gemoeid van € 7,6 miljard. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Hier volgt een beknopt overzicht per regeling.

TVL: meer subsidie voor meer ondernemingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verruimd en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op de TVL. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers vervalt. Zo kunnen ook grotere bedrijven aanspraak maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat vanaf het eerste kwartaal het maximale subsidiebedrag omhoog van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB en € 400.000 euro voor het niet-MKB. Tip. Ook kleine bedrijven en zzp’ers worden extra gesteund, omdat het minimale subsidiebedrag voor hen omhoog gaat van € 750 naar € 1.500. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om nog meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Voorraadvergoeding detailhandel. Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. De subsidie zal in het eerste kwartaal neerkomen op een opslag van 21% op het vaste lastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal € 200.000.

Starters. Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling die zo veel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als het tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Tip. Starters, gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020, komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het loket hiervoor opent naar verwachting in mei.

NOW en Tozo

De NOW-subsidie om personeel mee door te betalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze inkomenssteun vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht. U kunt dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze vierde verlenging zou sprake er zijn van een vermogenstoets. Deze komt te vervallen! Bij de Tozo 4 zal een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kunt u Tozo aanvragen vanaf 1 april. Let op. Het is niet mogelijk om vanuit de Tozo 4 nog aanvragen te doen voor de Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Belastingsteunmaatregelen

Uitstel van belastingbetaling. Het kabinet verlengt de periode dat u uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunt aanvragen tot 1 juli 2021. Als u nog niet eerder uitstel of verlenging heeft aangevraagd, kunt dit nu alsnog doen. Heeft u eerder dit jaar al verlenging gekregen, dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

Terugbetalen belastingschulden. De datum waarop u weer gaat terugbetalen, schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. U krijgt dan 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Kwijtschelden belastingschulden. De Belastingdienst wil met schuldeisers en schuldhulpverleners – als onderdeel van het time-out-arrangement (TOA) – soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als u daarom vraagt.

Vaste reiskostenvergoeding. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals in 2020. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Loon dga. Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde ‘gebruikelijk loon’ lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen.

Urencriterium IB-ondernemers. Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Overige. Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Kredietfaciliteiten

Er komt onder andere een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het time-out-arrangement (TOA). De combinatie van het krediet en de WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is.

Waar kunt u waarvoor terecht?

De NOW loopt via het UWV en de Tozo via uw eigen gemeente. De TVL loopt via RVO.nl. Voor belastingmaatregelen kunt u terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.