De overheid is onlangs toch gekomen met een speciale uitstelregeling voor ondernemers die nog steeds worden geraakt door de coronacrisis.

 

Einde generieke regeling. Van maart 2020 tot 1 oktober 2021 was het mogelijk om eenvoudig uitstel van betaling van belastingen te krijgen. Deze generieke maatregel was ingevoerd om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers te beperken. Nu veel bedrijfstakken weer volledig operationeel zijn, is deze regeling beëindigd. Dit betekent dat ondernemers sinds 1 oktober 2021 weer gewoon hun aanslagen btw, loonbelasting en vennootschapsbelasting direct moeten voldoen.

Voorwaarden speciale regeling. Helaas zijn er nog steeds sectoren die (grote) last ondervinden van de coronacrisis. Voor hen is er een speciale regeling in het leven geroepen waarmee de betaling van belastingen kan worden uitgesteld tot 1 februari 2022. Deze nieuwe belastingschulden vallen dan ook onder de betalingsregeling van 60 maanden. De regeling kent onder meer de volgende voorwaarden:

  • u moet eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen;
  • dat u uw belastingen nog steeds niet kunt betalen, wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de coronacrisis;
  • de betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard en uw onderneming is levensvatbaar;
  • voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt aangevraagd, is aangifte gedaan.

Verklaring. Als de totale belastingschuld € 20.000 of hoger is, dan moet u zorgen voor een verklaring van een derde deskundige. Hieruit moet blijken dat er aan de hiervoor genoemde eisen wordt voldaan. Tip. Is de totale belastingschuld lager dan € 20.000, dan kunt u volstaan met een eigen verklaring waarin u de aard van de betalingsproblemen aangeeft.

Op het moment dat u na 30 september 2021 een (naheffings)aanslag ontvangt die u vanwege de coronacrisis niet kunt betalen, kunt u de tijdelijke aanvullende versoepeling schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar: De Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Let op. De verklaring van de derde deskundige of uw eigen verklaring moet u als bijlage meesturen.