Staatssecretaris Keijzer heeft onlangs bekendgemaakt dat de drie speciale coronakredietregelingen door ondernemers niet alleen aangevraagd kunnen worden om op korte termijn rekeningen te kunnen betalen, maar ook om bijv. te investeren in nieuwe apparatuur of om hun voorraden aan te vullen. Ook worden de regelingen verlengd tot en met 31 december 2021. Het gaat om de KKC (kredieten tot € 50.000), BMKB-C (tot € 1,5 miljoen) en de GO-C (tot € 150 miljoen).

KKC. Kleine onder­nemers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen gebruikmaken van de garantieregeling Kleine Kredieten Corona (KKC). Deze rege­ling zal worden verlengd tot en met 31 december 2021 (dit was 30 juni 2021). Als ondernemer kunt u onder de KKC-regeling een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De overheid staat garant voor 95% van de hoofdsom. Uw financier draagt de overige 5% van het risico.

BMKB-C. Indien u als ondernemer vanwege de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u met de BMKB-C regeling (verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf) sneller en gemakkelijker geld lenen. U kunt deze regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet of voor een verhoging van uw rekening-courantkrediet. U kunt de BMKB-C tot eind 2021 aanvragen.

GO-C. Middelgrote ondernemingen die liquidi­teits­problemen hebben door de corona­crisis, kunnen gemakkelijker een banklening of bankgarantie krijgen met de Garantie Onder­nemingsfinanciering corona (GO-C). Zo kunnen banken 80 of 90% staatsgarantie krijgen op leningen aan (middel)grote ondernemingen. Ook deze regeling wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Herstelinvesteringen. Tot nu toe zijn de drie regelingen vooral ingezet om bedrijven snel van financiering te voorzien om hun rekeningen mee te betalen. De regelingen kunnen echter ook gebruikt worden voor kredieten ten behoeve van investeringen in vaste activa, heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en het terugbrengen van leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn.

Non-bancaire financiers. Voor de garantieregelingen KKC en BMKB-C kunt u als MKB-ondernemer, behalve bij banken, ook terecht bij 22 non-bancaire financiers. Momenteel wordt onderzocht of ook de GO-C regeling kan worden opengesteld voor non-bancaire financiers.

Meer informatie over deze kredietregelingen vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie- en financieringswijzer

De KKC, de BMKB-C en de GO-C (alle drie verlengd tot en met 31 december 2021) mogen ook worden benut voor kredieten voor de heropbouw van voorraden- en debiteurenposities, het terugbrengen van leveranciers­kredieten naar een gebruikelijke termijn en investeringen in vaste activa.