Bedrijven die getroffen worden door de recente coronamaatregelen, kunnen weer rekenen op overheidssteun vanaf het vierde kwartaal van 2021.

Van VLN naar TVL

De eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Dit houdt in dat ondernemers die getroffen worden door de nieuwe coronamaatregelen van de overheid, in het vierde kwartaal van 2021 aanspraak kunnen maken op de TVL Q4.

VLN

De VLN was bedoeld voor alle ondernemers die door de nachtsluiting (00.00 – 06.00 uur) in het vierde kwartaal van 2021 een minimaal omzetverlies hadden van 50% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Daarbij moest de u de TVL van zowel het tweede als het derde kwartaal hebben ontvangen.

TVL vierde kwartaal 2021. Nu de VLN wordt vervangen door de TVL Q4 kunnen alle ondernemers die door de coronamaatregelen in het vierde kwartaal van 2021 minimaal een omzetverlies lijden van 30% ten opzichte van de referentieperiodes en ook voldoen aan de overige voorwaarden van de TVL, aanspraak maken op de TVL Q4. Het subsidiepercentage bedraagt 85%.
De voorwaarde, zoals deze gold bij de VLN, dat de ondernemers de TVL van zowel het tweede als het derde kwartaal moesten hebben ontvangen, komt daarbij te vervallen. De TVL Q4 die u kunt aanvragen bij RVO.nl, wordt opengesteld zodra de Europese Commissie de goedkeuring heeft gegeven.

De TVL Q4 kunt u dus ook aanvragen als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL!!

Overige regelingen

Voor evenementen die van overheidswege door corona verboden zijn, loopt tot en met 31 december de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC). Het subsidiepercentage bedraagt 100%. Evenementen die hierop geen aanspraak kunnen maken, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) (subsidiepercentage 100%).