Het kabinet heeft onlangs bekendgemaakt dat het bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden in verband met de coronacrisis wordt afgebouwd.

Einde uitstel vanaf 1 januari 2021. Zoals de zaken er nu voorstaan, stopt met ingang van 1 januari 2021 het bijzonder uitstel van betaling voor belastingen. Dit betekent dat nieuwe belastingverplichtingen vanaf die datum ook gewoon weer moeten worden voldaan. Het gaat dan allereerst om de btw over het vierde kwartaal 2020 en de verschuldigde loonheffingen over december 2020. Let op. U krijgt dus vanaf 1 januari 2021 ook weer gewoon een boete als u de verschuldigde belasting niet op tijd betaalt.

Verlengd uitstel. Als u eerder uitstel van betaling heeft gekregen voor belastingschulden, zijn er twee mogelijkheden:

  1. als u niet heeft verzocht om verlenging van dit uitstel, dan moet u vanaf het moment dat het uitstel afloopt, en dat zal dus al voor 1 januari 2021 zijn, nieuwe belastingschulden op tijd voldoen;
  2. heeft u wel al verzocht om verlengd uitstel van betaling, dan starten uw reguliere fiscale betalingsverplichtingen weer vanaf 1 januari 2021.

Voor 1 oktober (verlengd) uitstel aanvragen. U heeft nog tot 1 oktober 2020 de tijd om alsnog verlengd uitstel van betaling aan te vragen. Dit loopt dan voor drie maanden tot 1 januari 2021. Ook initieel uitstel van betaling kan nog uiterlijk tot 1 oktober 2020 worden aangevraagd.

Betalingsregeling voor 24 maanden. De openstaande belastingschulden die door het uitstel zijn geparkeerd, hoeven niet ineens betaald te worden. U krijgt de mogelijkheid om deze belastingschulden in de periode tot 1 januari 2023 af te lossen in 24 gelijke maandelijkse termijnen. Deze periode is aanzienlijk ruimer dan normaal (doorgaans maximaal twaalf maanden). Bovendien wordt er geen zekerheid gevraagd voor de schuld. Let op. Is zelfs de termijn van 24 maanden voor uw onderneming problematisch, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst voor een maatwerkoplossing.

Invorderings- en belastingrente. Om ondernemers niet ‘op kosten te jagen’, blijft de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 gehandhaafd op 0,01%. Hierdoor heeft u voorlopig nauwelijks rentekosten op uw belastingschulden. Let op. De belastingrente gaat op 1 oktober 2020 wel omhoog naar 4%, voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2021 moet u de belastingschulden waarvoor u in verband met de coronacrisis uitstel van betaling heeft gekregen, gaan afbetalen. U krijg hiervoor 24 maanden de tijd.