Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen hard getroffen zijn. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen er nu meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient, te hulp.

De maatregelen die het kabinet aankondigt, zijn een aanvulling op het derde steunpakket. Minister Wiebes sprak van een ‘meeverend steunpakket’. Het verloop van de pandemie en de gevolgen zijn op dit moment nog onvoorspelbaar. In totaal is ongeveer € 0,5 miljard gereserveerd voor deze aanvullingen. Welke aanvullende maatregelen zijn er genomen?

Tijdelijke verbreding TVL

Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding van de TVL is € 140 miljoen gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een coronaveilige manier open te kunnen blijven, bijv. door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie van circa 2,75% van de omzetderving (gemiddeld € 2500) om deze gemaakte kosten te compenseren. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Voor deze regeling is € 40 miljoen gereserveerd.

Evenementen

Door de coronamaatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Deze schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n € 14.000 krijgen. Hiervoor is een bedrag van € 11 miljoen gereserveerd.

Time Out Arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Dat stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op deze manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien. Het kabinet werkt dit nu verder uit in de ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (WHOA).

(Tijdelijke) banen

Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning in zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Verdere maatregelen

  • € 40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: een niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.
  • Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020. Hiermee is een bedrag van € 60 miljoen gemoeid.
  • Het kabinet reserveert nog eens € 150 miljoen om inkomstenderving bij gemeenten op te vangen, bovenop de eerder gereserveerde € 100 miljoen.
  • Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen, is het van belang om de corona garantieregelingen te verlengen. De corona garantieregelingen, zoals de KKC en de GO-C, worden verlengd tot en met 30 juni 2021.
  • Met de detailhandel is een afsprakenkader gemaakt over handhaving van de basisregels. Het kabinet benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de regels houden en roept iedereen op om alleen te gaan winkelen en om de winkeltijden meer te spreiden.

Naast dat bepaalde sectoren een eenmalige steuninjectie tegemoet kunnen zien, zoals de horeca- en evenementenbranche, wordt ook de TVL voor het vierde kwartaal opengesteld voor alle sectoren. Vanaf medio november kunnen bedrijven een aanvraag indienen. Als de details van de overige maatregelen die nog in het vat zitten, bekend worden, informeren wij u zo snel mogelijk.