Zoals u weet, kregen ondernemers die reeds bijzonder uitstel van betaling hadden, al eerder de tijd om het uitstel te verlengen tot en met 31 december.
Daar is nu een versoepeling bijgekomen

Niet eerder bijzonder uitstel aangevraagd, dan kan dat nu nog tot 01.01.2021

Omdat veel ondernemers ook tijdens de tweede golf van het coronavirus financieel geraakt worden, heeft het kabinet besloten dat ondernemers die niet eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, of dat nogmaals willen doen, nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid.

Heeft u als bedrijf betalingsproblemen door het coronavirus en heeft u dus nog geen bijzonder uitstel van betaling, dan kunt u alsnog tot en met 31 december 2020 bijzonder uitstel aanvragen voor belastingschulden. Dit kunt u doen met het online formulier op de site van de Belastingdienst (zoekwoord: bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis).

De periode van bijzonder uitstel eindigt per 1 januari 2021.

Indien u voldoet aan de voorwaarden van het beleidsbesluit (Besluit van 29 september 2020, nr. 2020-19833, Staatscourant 50987), komt u daarnaast in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden voor de opgebouwde belastingschuld. Let op. U kunt alleen bijzonder uitstel aanvragen nadat er een belastingaanslag is opgelegd. U vraagt in één keer tegelijk bijzonder uitstel van betaling aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Dit kan als u één aanslag heeft ontvangen. U hoeft dus niet te wachten tot u voor alle genoemde belastingen een aanslag heeft ontvangen.

Heeft u als bedrijf betalingsproblemen door het coronavirus en heeft u dus eerder nog geen bijzonder uitstel van betaling aangevraagd of gekregen, dan kunt u alsnog tot en met 31 december 2020 bijzonder uitstel aanvragen voor belastingschulden. Dit kunt u doen met het online formulier op de site van de Belastingdienst (zoekwoord: bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis). De periode van bijzonder uitstel eindigt per 1 januari 2021.