Het kabinet heeft besloten om het uitstel van betaling van belastingen in verband met de coronacrisis te verlengen tot en met 31 maart 2022.

Bijzondere uitstel verlengd. Het kabinet had eind november 2021 aangegeven dat het uitstel van belastingbetaling zou aflopen op 31 januari 2022. Het kabinet ziet nu echter in dat deze einddatum niet voor alle ondernemers voldoende is. Om de liquiditeitsproblemen van deze ondernemers te verlichten, wordt het uitstel van betaling van belastingen nu verlengd tot en met 31 maart 2022. Het uitstel sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het coronasteunpakket. Het uitstel geldt voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt.

Actie ondernemen? Als u vanwege de coronacrisis al eerder uitstel van belastingbetaling heeft gekregen, hoeft u geen actie te ondernemen om gebruik te maken van de verlenging van het betalingsuitstel. De nieuw opgebouwde belastingschuld wordt opgeteld bij de reeds openstaande belastingschuld. Als u niet eerder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis had aangevraagd of als u inmiddels de uitgestelde belastingschuld volledig heeft terugbetaald, heeft u nu tot en met 31 maart 2022 de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen voor de betaling van belastingen die uiterlijk 31 maart 2022 betaald moeten zijn. Dit uitstel kunt u aanvragen door een brief te sturen naar: De Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Terugbetalingsregeling. De door het uitstel van betaling opgebouwde belastingschulden moeten vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden worden afgelost.

Als u vanwege corona al uitstel van belastingbetaling heeft, hoeft u niets te doen. Als u niet eerder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis had aangevraagd of als u inmiddels de uitgestelde belastingschuld volledig heeft terugbetaald, dan heeft u nog tot en met 31 maart 2022 de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen door een brief te sturen naar: De Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.