Heeft u de Tegemoetkoming Vaste Lasten over het tweede kwartaal van 2021 (TVL Q2) aangevraagd, dan moet u uiterlijk 8 maart 2022 uw vaststellingsverzoek indienen. Met het vaststellingsverzoek geeft u de werkelijke omzet over de periode april tot en met juni 2021 door.

Het doorgeven van de werkelijke omzet moet uiterlijk 8 maart 2022, 23.59 uur gebeuren. Vaak is het formulier al ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. U hoeft dan alleen nog akkoord te geven. Soms moet u de werkelijke omzetgegevens toch nog zelf invullen of wijzigen of vraagt de Belastingdienst om aanvullende informatie. Het is verstandig om ruim op tijd te beginnen, zeker als u een accountantsproduct nodig heeft.

Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moeten het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. Dit geldt voor alle ondernemers, MKB-bedrijven en grote ondernemingen. Zij kunnen het accountantsproduct vinden op https://www.nba.nl/themas/controleprotocollen/uitkomst-copro-beoordelingen/ministeries/ministerie-van-ez/accountantsprotocollen-tvl-2021

U krijgt zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag, dan behouden zij het voorschot van 80% dat zij kregen na uw aanvraag. Daarnaast krijgt u de laatste 20%. Is het werkelijke omzetverlies hoger, dan gaat de subsidie ook omhoog. Is uw omzetverlies lager gebleken dan vooraf ingeschat, dan krijgt u minder dan 20% uitgekeerd of moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen. Als terugbetalen lastig is, is een renteloze betalingsregeling mogelijk die bij u als ondernemer past.