De TVL-regeling loopt af per 1 juli 2022. RVO.nl wil eerst alle verleningsaanvragen voor deze deadline afhandelen. De vaststelling van de TVL Q3 2021 start daarom later dan gepland.

Het einde van de staatssteunperiode geldt alleen voor het verlenen van een subsidie. Het geldt niet voor de uiteindelijke vaststelling, de definitieve afhandeling van de subsidie. Ook na 30 juni 2022 mag RVO.nl vaststellingsverzoeken afhandelen. RVO.nl wil eerst alle verleningsaanvragen voor de deadline van 30 juni afhandelen. De vaststelling van de TVL Q3 2021 start daarom later dan gepland.

De deadline is opgeschoven naar 1 augustus, 23.59 uur. RVO.nl laat zo snel mogelijk weten wanneer ze de eerste vaststellingsverzoeken voor het derde kwartaal (Q3) verstuurt en zorgt ervoor dat ondernemers voldoende tijd krijgen om dit te doen.