De TVL vierde kwartaal 2021 is voor ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Zij moeten ook aan de overige voorwaarden voldoen.

Het maximale bedrag voor overheidssteun voor de vaste lasten gaat omhoog van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit geldt voor de TVL vierde kwartaal 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen. Voor bedrijven in de visserij is het maximale bedrag aan staatssteun € 345.000, voor bedrijven in land- en tuinbouw is dat € 290.000.

Hoogte van de subsidie

Het bedrag van de TVL vierde kwartaal 2021 is opnieuw afhankelijk van het omzetverlies van de ondernemer en het percentage vaste lasten dat hoort bij zijn branche. Het maximale subsidiebedrag is weer € 550.000 voor MKB-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-MKB-bedrijven). Ondernemers die nog niet eerder TVL aanvroegen of eerder niet in aanmerking kwamen, mogen dit ook aanvragen.